Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2021

Multisystemic Therapy® for social, emotional, and behavioural problems in youth age 10 to 17: An updated systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Campbell-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Skoleprestasjoner

Organisering av tiltak

Nettverkstiltak (inkl. MST)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2021

Music interventions for improving psychological and physical outcomes in people with cancer

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Stress

Utvikling og livsmestring

Livskvalitet

Trivsel

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Alternativ behandling

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Publisert: 2021

Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for post-traumatic stress disorder in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest