Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: May. 2020

Efficacy of interventions based on applied behavior analysis for autism spectrum disorder: A meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Publisert: 04. 2020

Treatment of Depression in Children and Adolescents: A Systematic Review

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Bivirkninger av psykofarmaka

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Jun. 2020

Safety of 80 antidepressants, antipsychotics, anti-attention-deficit/hyperactivity medications and mood stabilizers in children and adolescents with psychiatric disorders: a large scale systematic meta-review of 78 adverse effects

Behandling og hjelpetiltak

Oversikter over oversikter

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Bivirkninger av psykofarmaka

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Stimulerende midler

Antipsykotisk medisin

20.60 Epilepsimedisin

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest