Selvreguleringstiltak for barn med ADHD

Self-regulation interventions for children with attention deficit/hyperactivity disorder

Forfattere
Reid, R. Trout, A. L. Schartz, M.
Årstall
2005
Tidsskrift
Exceptional Children
Volum
71
Sider
361-377
Current recommendations for the treatment of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) call For a multimodal approach including a combination of medication, behavior modification, school accommodations, and ancillary services. One method that has been proposed as an effective and efficient means for increasing students' attention and academic productivity is self-regulation. This article reports the results of a meta-analysis of the literature on the use of four self-regulation interventions (self-monitoring, self-monitoring plus reinforcement, self management, and self-reinforcement) for children with ADHD. Combined effect sizes for these four treatments were greater than 1.0 for on-task behavior, inappropriate behavior, and academic accuracy and productivity, indicating that self-regulation interventions are effective for children with ADHD.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.