Er du beslutningstaker, tjenesteutøver, forsker eller pasient?

Som beslutningstaker eller tjenesteleder har du et ansvar for å ta utgangspunkt i hva forskningen sier om nytte og ulempe før et tiltak iverksettes.

Barn og unge har krav på det tiltaket som med størst sannsynlighet vil hjelpe dem. Dette går frem av blant annet den nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Forskningen i IN SUM er sortert etter tjenestenivå, målgrupper og pasientforløp. IN SUM vil derfor gi deg raskt innblikk i hvilke tiltak det finnes oppsummert forskning på og hva effekten av disse tiltakene er. 

Tjenesteutøver

Som tjenesteutøver er du kanskje interessert i en spesifikk behandling? Ved å bruke søkefunksjonen i IN SUM vil du finne forskning på tiltaksformen som interesserer deg. Kanskje lurer du på effekter av kognitiv atferdsterapi for barn med angst? Er du imidlertid interessert i hvilket tiltak som er mest effektivt for en målgruppe overordnet sett, for eksempel alle tiltak som kan være hjelpsomt for angst, bør du også lete i et oppslagsverk. Oppslagsverk sammenstiller effekt av alle tiltak forsket på for barn og unge med ulike tilstander og gir det tryggeste utgangspunktet for raske kliniske beslutninger. Eksempler på oppslagsverk er UpToDate (ekstern), BMJ Best Practice (ekstern) eller Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse (ekstern).

Forsker

Som forsker plikter du å sette deg inn i hva som er gjort tidligere før et nytt prosjekt igangsettes. I IN SUM finner du all oppsummert forskning på effekt av tiltak relevant for barn og unges psykiske helse på ett sted. IN SUM er dermed det beste utgangspunkt for å orientere seg om behandlingsforskning i søknadsprosess om forskningsmidler, for å orientere seg i fagfeltet i et doktorgradsløp eller brukt som kilde til kunnskap i grunnutdanning ved høgskole- og universitet. 

Pasient eller pårørende

Er du pasient eller bare interessert i forebygging- og behandlingsforskning kan IN SUM hjelpe deg med å orientere deg i forskningen. I systematiske kunnskapsoppsummeringer finner du gode beskrivelser av ulike tilstander og tiltak, og hvordan tiltak er ment å virke. Slike rapporter vil også gi deg kunnskap om nytte og ulempe av ulike tiltak, og kan gi utgangspunkt for gode diskusjoner med din behandler. Det er imidlertid viktig å være klar over at ikke alle systematiske kunnskapsoppsummeringer er av god kvalitet, og at forskningsfunn må tilpasses en norsk virkelighet.

Les mer om IN SUM.

20.02.2023  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send