Om IN SUM

IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

15-20 % av norske barn og ungdom utvikler så store psykiske problemer at de fungerer dårligere enn andre i hverdagen. Dessuten får 4,5 % av norske barn og ungdom et hjelpetiltak gjennom Barnevernet på grunn av omsorgssvikt, misbruk og atferdsproblemer. Forebyggende tiltak kan føre til at færre barn og ungdom utvikler denne typen problemer, mens behandling- og hjelpetiltak er nødvendig for dem som allerede har utviklet problemene. Det store spørsmålet er imidlertid hvilke tiltak som hjelper for hvem?

IN SUM er utviklet i samråd med fagfolk som jobber med barn og unge. I IN SUM finner du forskningsrapporter i form av systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Systematiske oversikter kan ofte også omtales som kunnskapsoppsummeringer, kunnskapsoversikter, forskningsoversikt, reviewer eller litteraturoversikter. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Vår primære målgruppe er forskere, beslutningstakere, ledere og fagansvarlige i tjenestene, universtiteter og høgskoler, andre kompetansesentre og aktører som bevilger forskningsmidler. IN SUM kan også være en relevant kilde til kunnskap om spesifikke tiltak for fagfolk som jobber med barn og unge samt de unge selv og deres foresatte.

Systematiske oversikter gir kunnskap om nytte og ulempe forbundet med ulike tiltak. Systematiske oversikter kan også brukes til å avdekke hva vi ikke vet (kunnskapshull) og for å sjekke forskningsstatus før oppstart av nye studier. 

Mer informasjon om bruk av systematiske oversikter. Alle systematiske oversikter i verden publisert fra år 2000 frem til i dag ligger i databasen (våre kriterier). Vi har som mål å oppdatere databasen hver måned med det nyeste innen feltet.

 

Redaksjonen

IN SUM er driftet av RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Redaksjonen består av forskere, eksperter på systematiske litteratursøk og redaksjonsmedarbeidere med spisskompetanse innen kunnskapshåndtering og kunnskapsbasert praksis. 

Redaksjonen består av:

Redaktør - Håkon Natanael Winje (Rådgiver, RBUP Øst og Sør)

Assisterende redaktør og nettredaktør - Kristine Horseng Ludvigsen (Rådgiver, RBUP Øst og Sør) 

Redaksjonsmedlem - Mari Elvsåshagen (Bibliotekar og seniorkonsulent, RBUP Øst og Sør)

Redaksjonsmedlem - Brynhildur Axelsdottir (Seniorrådgiver, RBUP Øst og Sør)

Redaksjonsmedlem - Ingrid Borren (Forsker, RBUP Øst og Sør)

Redaksjonsmedlem - Karianne Hammerstrøm Nilsen (Seniorrådgiver, RBUP Øst og Sør)

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send