Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 81–100 av 2492 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Canadas, D. C. Perales, A. B. Martinez, R. G. Casado-Belmonte, M. P. Carreno, T. P.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Salanitro, M. Wrigley, T. Ghabra, H. de Haan, E. Hill, C. M. Solmi, M. Cortese, S.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Rasmussen, L-M. P., Christiansen, Ø.

Norsk tittel: Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Engelsk tittel: Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Tidsskrift: Ungsinn

Tidlig innsats

Trivsel

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Francis, G. Deniz, E. Torgerson, C. Toseeb, U.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Higson-Sweeney, N. Mikkola, A. Smith, L. Shafique, J. Draper, L. Cooper, K. Dunn, B. D. Loades, M. E.

Norsk tittel: Nonpharmacological interventions for treating fatigue in adolescents: A systematic review and narrative synthesis of randomised controlled trials

Engelsk tittel: Nonpharmacological interventions for treating fatigue in adolescents: A systematic review and narrative synthesis of randomised controlled trials

Tidsskrift: Journal of Psychosomatic Research

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Utmattelsestilstander (ME, fatigue)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Fysisk aktivitet

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Gao, Y. Xu, Y. Liu, N. Fan, L.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Jonsson, U. Linton, S. J. Ybrandt, H. Ringborg, A. Leander, L. Moberg, K. Hultcrantz, M. Arnberg, F. K.

Norsk tittel: Internet-delivered psychological treatment as an add-on to treatment as usual for common mental disorders: A systematic review with meta-analysis of randomized trials

Engelsk tittel: Internet-delivered psychological treatment as an add-on to treatment as usual for common mental disorders: A systematic review with meta-analysis of randomized trials

Tidsskrift: Journal of Affective Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Uklar aldersgruppe

"Tomme" oversikter (uten resultater for barn og unge)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Ke, X. Song, W. Yang, M. Li, J. Liu, W.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Krishnamoorthy, G. Shin, S. M. Rees, B.

Norsk tittel: Day Programs for children and adolescents with eating disorders: A systematic review

Engelsk tittel: Day Programs for children and adolescents with eating disorders: A systematic review

Tidsskrift: European Eating Disorders Review

Behandling og hjelpetiltak

Spiseforstyrrelser

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Lavin-Perez, A. M. Rivera-Martin, B. Lobato-Rincon, L. L. Villafaina-Dominguez, S. Collado-Mateo, D.

Norsk tittel: Benefits of animal-Assisted interventions in preschool children: A systematic review

Engelsk tittel: Benefits of animal-Assisted interventions in preschool children: A systematic review

Tidsskrift: Clinical Child Psychology & Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Lee, Y. C. Chen, C. R. Lin, K. C.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Li, J. Huang, Z. Si, W. Shao, T.

Norsk tittel: The Effects of Physical Activity on Positive Emotions in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: The Effects of Physical Activity on Positive Emotions in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: International Journal of Environmental Research & Public Health [Electronic Resource]

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Lin, F. L. Sun, C. K. Cheng, Y. S. Wang, M. Y. Chung, W. Tzang, R. F. Chiu, H. J. Cheng, Y. C. Tu, K. Y.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Liu, W. Li, G. Wang, C. Yu, M. Zhu, M. Yang, L.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Xian-Yu, C. Y. Deng, N. J. Zhang, J. Li, H. Y. Gao, T. Y. Zhang, C. Gong, Q. Q.

Norsk tittel: Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with post-traumatic stress disorder: meta-analysis

Engelsk tittel: Cognitive behavioral therapy for children and adolescents with post-traumatic stress disorder: meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Affective Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Piolanti, A. Foran, H. M.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Montalva-Valenzuela, F. Andrades-Ramirez, O. Castillo-Paredes, A.

Norsk tittel: Effects of Physical Activity, Exercise and Sport on Executive Function in Young People with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review

Engelsk tittel: Effects of Physical Activity, Exercise and Sport on Executive Function in Young People with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review

Tidsskrift: European Journal of Investigation in Health Psychology & Education

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Wang, L. Jiang, S.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Fisher, M. L. Sutcliffe, P. Southern, C. Grove, A. L. Tan, B. K.

Norsk tittel: The Effectiveness of Interventions for the Prevention or Treatment of Paternal Perinatal Anxiety: A Systematic Review

Engelsk tittel: The Effectiveness of Interventions for the Prevention or Treatment of Paternal Perinatal Anxiety: A Systematic Review

Tidsskrift: Journal of Clinical Medicine

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Samspill

Tilknytning

Foreldrestress

Fødsels-/barselsdepresjon

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)