Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 81–100 av 2881 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Zhou, K. Liu, X. Li, S. Zhang, Y. An, R. Ma, S.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Bjornstad, G., Sonthalia, S., Rouse, B., Freeman, L., Hessami, N., Dunne, J. H., Axford, N.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Fang, Y. Liu, J. Zhang, B. R. Lau, M. Ho, Y. F. Yang, Y. X. Shi, Y. Poon, E. T. C. Tse, A. C. Y. Sun, F. H.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Duncan, A. L. Keene, H. Shepley, C.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Danielsen, P. A. Mentzoni, R. A. Låg, T.

Norsk tittel: Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Addictive Behaviors

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Dataspill og Internettbruk

Avhengighetsdiagnose

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Saccaro, L. F. Giff, A. De Rossi, M. M. Piguet, C.

Norsk tittel: Interventions targeting emotion regulation: A systematic umbrella review

Engelsk tittel: Interventions targeting emotion regulation: A systematic umbrella review

Tidsskrift: Journal of Psychiatric Research

Behandling og hjelpetiltak

Stressmestring og selvregulering

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Wong, J. S., Lee, C., Beck, N.

Norsk tittel: The effects of aftercare/resettlement services on crime and violence in children and youth: A systematic review

Engelsk tittel: The effects of aftercare/resettlement services on crime and violence in children and youth: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Behandling og hjelpetiltak

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Campbell-oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Magwood, O. Saad, A. Ranger, D. Volpini, K. Rukikamirera, F. Haridas, R. Sayfi, S. Alexander, J. Tan, Y. Pottie, K.

Norsk tittel: Mobile apps to reduce depressive symptoms and alcohol use in youth: A systematic review and meta-analysis: A systematic review

Engelsk tittel: Mobile apps to reduce depressive symptoms and alcohol use in youth: A systematic review and meta-analysis: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Alkohol

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Ungdom (13-18 år)

Campbell-oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Rosenau, K. A. Kim, J. Cho, A. C. B. Seltzer, M. Ugueto, A. M. Weisz, J. R. Wood, J. J.

Norsk tittel: Meta-analysis of Psychotherapy for Autistic Youth

Engelsk tittel: Meta-analysis of Psychotherapy for Autistic Youth

Tidsskrift: Child Psychiatry & Human Development

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Jin, F. Wang, X. Qi, M. Zhang, W. Zhang, Y.

Norsk tittel: Effectiveness and safety of Buzzy device in needle-related procedures for children under twelve years of age A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effectiveness and safety of Buzzy device in needle-related procedures for children under twelve years of age: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Medicine

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Medisinske prosedyrer

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Dulsen, P. Baumeister, H.

Norsk tittel: Internet- and mobile-based anxiety and depression interventions for children and adolescents: efficacy and negative effects - a systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Internet- and mobile-based anxiety and depression interventions for children and adolescents: efficacy and negative effects - a systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: European Child & Adolescent Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Davis, J. L. King, H. C. Radley, K. C. Corsi, C. M. Jensen, H. J. Jenson, W. R.

Norsk tittel: The Mystery Motivator Intervention for Challenging Behavior: A Meta-Analysis

Engelsk tittel: The Mystery Motivator Intervention for Challenging Behavior: A Meta-Analysis

Tidsskrift: Journal of Positive Behavior Interventions

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Belønningsbaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Karimi, P. Deldar, M. Sayehmiri, K.

Norsk tittel: The Effects of a Gluten-Free/Casein-Free Diet on Behavioral Indices in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis

Engelsk tittel: The Effects of a Gluten-Free/Casein-Free Diet on Behavioral Indices in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Iranian Journal of Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Autismespekter

Kosttilskudd og ernæring

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Yeo, G. Reich, S. M. Liaw, N. A. Chia, E. Y. M.

Norsk tittel: The Effect of Digital Mental Health Literacy Interventions on Mental Health: Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: The Effect of Digital Mental Health Literacy Interventions on Mental Health: Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Journal of Medical Internet Research

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Livskvalitet

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Selvhjelp

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Jagiello, T. Belcher, J. Neelakandan, A. Boyd, K. Wuthrich, V. M.

Norsk tittel: Academic Stress Interventions in High Schools: A Systematic Literature Review

Engelsk tittel: Academic Stress Interventions in High Schools: A Systematic Literature Review

Tidsskrift: Child Psychiatry & Human Development

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Stress

Skoleprestasjoner

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Arpaci, T. Altay, N.

Norsk tittel: Psychosocial interventions for childhood cancer survivors: Systematic review and meta-analysis of randomized control trials

Engelsk tittel: Psychosocial interventions for childhood cancer survivors: Systematic review and meta-analysis of randomized control trials

Tidsskrift: European Journal of Oncology Nursing

Behandling og hjelpetiltak

Livskvalitet

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Rådgiving/støttesamtaler

Akutt-tiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Gautschi, J. Latsch, D.

Norsk tittel: The effectiveness of interventions to prevent and reduce child maltreatment in high-income countries: An umbrella review

Engelsk tittel: The effectiveness of interventions to prevent and reduce child maltreatment in high-income countries: An umbrella review

Tidsskrift: Child Abuse & Neglect

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Hjemmebaserte tjenester

Media

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Wang, T. Q. Ma, Y. Du, X. N. Li, C. P. Peng, Z. B. Wang, Y. Zhou, H.

Norsk tittel: Digital interventions for autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Digital interventions for autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Pediatric Investigation

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Shi, J. Cheung, A. C. K.

Norsk tittel: Effective Components of Social Emotional Learning Programs: A Meta-analysis

Engelsk tittel: Effective Components of Social Emotional Learning Programs: A Meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Youth & Adolescence

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Skoleprestasjoner

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Wang, Q. Hsiao, Y.-Y. Hushman, C. Armstrong, J.

Norsk tittel: The Effectiveness of Dropout Intervention Programs Among K-12 Students: A Meta-Analysis

Engelsk tittel: The effectiveness of dropout intervention programs among k-12 students: A meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Education for Students Placed at Risk

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Skolefravær

Skole/barnehagebaserte tiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)