Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2021

Internetförmedlad psykologisk behandling: Jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom

Behandling og hjelpetiltak

"Tomme" oversikter (uten resultater for barn og unge)

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Selektiv mutisme

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 2021

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2021

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn: En systematisk översikt med utvärdering av effekter och hälsoekonomiska aspekter

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Selektiv mutisme

Selvskading/selvmord

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest