Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2020

Mind-Body Exercises (Yoga/Tai Chi) for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Quantitative Evidence of Experimental Studies

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Psykologiske behandlingsmetoder

Mindfulness

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 04. 2021

The impact of cash transfers on mental health in children and young people in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Spiseforstyrrelser

Andre problemer

Psykose

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Selvfølelse og selvtillit

Utenforskap/marginalisering

Fattigdom

Rus og spilling

Illegale rusmidler

Avhengighetsdiagnose

Psykososiale hjelpetiltak

Økonomisk/praktisk hjelp

Uklar aldersgruppe

Publisert: May 06. 2021

Technology-Assisted Psychosocial Interventions for Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancer Survivors: A Systematic Review and Meta-Analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Livskvalitet

Trivsel

Stressmestring og selvregulering

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Uklar aldersgruppe

Mest lest