Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nye systematiske oversikter

Publisert: 26. Nov. 2019

The impact of care farms on quality of life, depression and anxiety among different population groups: A systematic review

Behandling og hjelpetiltak

Campbell-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Livskvalitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 07. Nov. 2019

Human milk‐derived fortifier versus bovine milk‐derived fortifier for prevention of mortality and morbidity in preterm neonates

Tidlig innsats

Cochrane-oversikter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

For tidlig fødsel

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: 26. Nov. 2019

Psychological interventions for co‐occurring depression and substance use disorders

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Andre problemer

Komorbiditet (psykiske lidelser)

Rus og spilling

Alkohol

Illegale rusmidler

Avhengighetsdiagnose

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Ungdom (13-18 år)

Mest lest