Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: 2020

Systematic Review of Meta-Analyses: Exercise Effects on Depression in Children and Adolescents

Tidlig innsats

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Mar 24. 2020

Effect of Continuing and Discontinuing Medications on Quality of Life After Symptomatic Remission in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Utvikling og livsmestring

Livskvalitet

Medikamentell behandling

Stimulerende midler

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Apr 14. 2020

Brief, Non-Pharmacological, Interventions for Pediatric Anxiety: Meta-Analysis and Evidence Base Status

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest