Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: Februar. 2021

Improving Social Knowledge and Skills among Adolescents with Autism: Systematic Review and Meta‑Analysis of UCLA PEERS® for Adolescents

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Februar. 2021

Music-based intervention to reduce aggressive behavior in children and adolescents: A meta-analysis

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Alternativ behandling

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: Februar. 2021

What evidence is there that parenting interventions reduce child abuse and neglect among maltreating families? A systematic review

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mest lest