Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: May 18. 2021

Sedatives for opioid withdrawal in newborn infants

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Bivirkninger/uønskede effekter

Medikamentell behandling

Beroligende medisin

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: Jul 7. 2021

Opioid treatment for opioid withdrawal in newborn infants

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Gravide (inkl. tenåringsmødre)

Medikamentell behandling

Smertestillende

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: Aug 5. 2021

Primary-level worker interventions for the care of people living with mental disorders and distress in low- and middle-income countries

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Livskvalitet

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Gravide (inkl. tenåringsmødre)

Uklar aldersgruppe

Mest lest