Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nye systematiske oversikter

Publisert: Nov. 2019

Effekt av trening på barn med ADHD: Metaanalyse

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Nov. 2019

Effects of chronic exercise interventions on executive function among children and adolescents: a systematic review with meta-analysis

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Psykiske vansker og lidelser

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 1 December. 2019

Outpatient psychosocial substance use treatments for young people: An overview of reviews

Behandling og hjelpetiltak

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Rus og spilling

Tobakk

Alkohol

Illegale rusmidler

Avhengighetsdiagnose

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest