Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: September. 2020

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Behandling og hjelpetiltak

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Psykososiale hjelpetiltak

Barnevernsinstitusjon

Foster- og beredskapshjem

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: September. 2020

An overview of systematic reviews on mental health promotion, prevention, and treatment of common mental disorders for refugees, asylum seekers, and internally displaced persons

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Utenforskap/marginalisering

Etniske minoriteter

Fattigdom

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: September. 2020

Psychological and social interventions for the prevention of mental disorders in people living in low- and middle-income countries affected by humanitarian crises

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Utenforskap/marginalisering

Fattigdom

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mest lest