Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nye systematiske oversikter

Publisert: 2019

Valproate for acute mania

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Bipolare lidelser

Medikamentell behandling

20.60 Epilepsimedisin

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2019

Interventions for drug‐using offenders with co‐occurring mental health problems

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Rus og spilling

Alkohol

Illegale rusmidler

Avhengighetsdiagnose

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Organisering av tiltak

Nettverkstiltak (inkl. MST)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2019

Omega-3 fatty acids for the treatment of depressive disorders in children and adolescents: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest