Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nye systematiske oversikter

Publisert: 2019

Morsmelkserstatnig vs. brystmelk fra mor gitt til premature eller spedbarn med lav fødselsvekt

Tidlig innsats

Cochrane-oversikter

"Tomme" oversikter (uten resultater for barn og unge)

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: 2018

Kortvarig effekt og tolerabilitet av lurasidon i behandlingen av akutt schizofreni: Metaanalyse

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Psykose

Medikamentell behandling

Antipsykotisk medisin

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2019

Effectiveness of vibratory stimulation on needle-related procedural pain in children: a systematic review

Tidlig innsats

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Medisinske prosedyrer

Psykososiale hjelpetiltak

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest