Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: Feb. 2021

Effects of neonatal nutrition interventions on neonatal mortality and child health and development outcomes: A systematic review

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Campbell-oversikter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Utenforskap/marginalisering

Fattigdom

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: Feb. 2021

Antidepressant treatment for postnatal depression

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Foreldreferdigheter

Fødsels-/barselsdepresjon

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Psykososiale hjelpetiltak

Tiltak rettet mot gravide og barselkvinner

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: Feb. 2021

The effectiveness and adverse effects of D‐cycloserine compared with placebo on social and communication skills in individuals with autism spectrum disorder

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Medikamentell behandling

Barn i skolealder (6-12 år)

Mest lest