Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: 2020

Non-pharmacological care for opioid withdrawal in newborns

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Foreldreferdigheter

Tilknytning

Rus og spilling

Illegale rusmidler

Organisering av tiltak

Døgnbehandling

Sped- og småbarn (0-2 år)

Publisert: Dec 07. 2020

The effectiveness of parent training for children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analyses

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Publisert: December. 2020

Acceptability, equity, and feasibility of using antipsychotics in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Bivirkninger/uønskede effekter

Medikamentell behandling

Antipsykotisk medisin

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest