Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: Sep 04. 2020

Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Sep 14. 2020

Annual Research Review: Prevention of psychosis in adolescents - systematic review and meta-analysis of advances in detection, prognosis and intervention

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Psykose

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Medikamentell behandling

Antipsykotisk medisin

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Sept 21. 2020

Revisiting the efficacy and tolerability of topiramate for tic disorders: A meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Tics og Tourettes

Medikamentell behandling

20.60 Epilepsimedisin

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest