Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: Jan. 2020

Internet- and Mobile-Based Interventions for Mental and Somatic Conditions in Children and Adolescents

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Feb 17. 2020

Impact of polyunsaturated fatty acids on patient-important outcomes in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Mar. 2020

Movement-based interventions for preschool-age children with, or at risk of, motor impairment: a systematic review

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Motorikk

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mest lest