Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

Systematic review and meta-analysis of the effects of exercise on depression in adolescents

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Research Review: The effect of school-based suicide prevention on suicidal ideation and suicide attempts and the role of intervention and contextual factors among adolescents: a meta-analysis and meta-regression

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Selvskading/selvmord

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Effectiveness of Digital Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia in Young People: Preliminary Findings from Systematic Review and Meta-Analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Søvn (inkl. søvnforstyrrelser)

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest