Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nye systematiske oversikter

Publisert: 2019

The promotion of well‐being among children exposed to intimate partner violence: A systematic review of interventions

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Campbell-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Foreldreferdigheter

Barn som pårørende

Omsorgssvikt

Fysiske overgrep

Psykologiske overgrep

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Leketerapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert:

Effekt av tiltak for å fremme variert sosial kommunikasjonsatferd hos personer med autismespektrumlidelse

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 08 Jun. 2018

Treatment of child externalizing behavior problems: a comprehensive review and meta-meta-analysis on effects of parent-based interventions on parental characteristics

Behandling og hjelpetiltak

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Atferdsforstyrrelser

ADHD

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest