Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: 23 june. 2020

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i alderen 10 til 18 år med skadelig seksuell atferd

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Seksuell risikoatferd

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Jun 16. 2020

Fysisk aktivitet i skolen og mental helse blant barn: Systematisk oversikt

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Trivsel

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Jul. 2020

Comparative efficacy and acceptability of antidepressants, psychotherapies, and their combination for acute treatment of children and adolescents with depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest