Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: September-October. 2020

The impact of exercise in improving executive function impairments among children and adolescents with adhd, autism spectrum disorder, and fetal alcohol spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Uklar aldersgruppe

Publisert: Apr 05. 2021

Overview of Evidence Concerning School-Based Interventions for Improving the Health of School-Aged Children and Adolescents

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Utenforskap/marginalisering

Mobbing

Skolefravær

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: May. 2021

The long-term effect of prenatal progesterone treatment on child development, behaviour and health: a systematic review

Tidlig innsats

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Motorikk

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

For tidlig fødsel

Gravide (inkl. tenåringsmødre)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest