Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig lagt inn

Publisert: okt 23. 2020

Internet and computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in adolescents and young adults: Systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: nov 23. 2020

Noninvasive brain stimulation in children and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: nov 23. 2020

The effect of mindfulness-based interventions on inattentive and hyperactive-impulsive behavior in childhood: A meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Mindfulness

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mest lest