Virtual Reality and Augmented Reality for Children, Adolescents, and Adults with Communication Disability and Neurodevelopmental Disorders: a Systematic Review

Virtual Reality and Augmented Reality for Children, Adolescents, and Adults with Communication Disability and Neurodevelopmental Disorders: a Systematic Review

Forfattere
Bailey, B. Bryant, L. Hemsley, B.
Årstall
2020
Tidsskrift
Review Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
Sider
24
This review investigated virtual reality and augmented reality (VR/AR) communication interventions for children, adolescents, and adults with communication disability and neurodevelopmental disorders, as well the feasibility of these technologies. A search of five scientific databases yielded 5385 potentially relevant records of which 69 met inclusion criteria. Studies reported on a wide range of VR/AR devices, platforms, and applications for people with autism spectrum disorder, communication disorders, and intellectual disability. Some VR/AR systems hosted effective communication interventions; however, participant outcomes varied across the included studies. Most participants with neurodevelopmental disorders and their supporters were able to access learning experiences using VR/AR and few adverse effects were reported. Directions for future research are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.