Universell forebygging av alkohol- og narkotikabruk: Oversikt over oversikter i en australsk kontekst

Universal prevention of alcohol and drug use: An overview of reviews in an Australian context

Forfattere
Mewton, L. Visontay, R. Chapman, C. Newton, N. Slade, T. Kay-Lambkin, F. Teesson, M.
Årstall
2018
Tidsskrift
Drug and Alcohol Review
Volum
37
Sider
S435-S469
Issues This overview of reviews will synthesise information from existing reviews to provide a summary of the evidence for universal alcohol and illicit drug prevention strategies across different intervention settings. Approach Academic databases, including Medline, EMBASE and PsycInfo were searched on 1 August 2016. All reviews and meta-analyses of universal alcohol and drug prevention conducted since 2006 were included. The reviews included in this overview were grouped according to the different settings where prevention strategies have been applied (i.e. family, school, college, workplace, leisure, healthcare, community, media and policy). Key Findings Fifty-two reviews met the inclusion criteria and were included in this report. There is sufficient evidence to support universal preventive interventions for alcohol in family and school settings. In terms of reducing drug use, there is sufficient evidence to support the use of school- and leisure-based universal primary prevention strategies. Based on evidence published in the last 10 years, mass media campaigns to do not appear to be effective in reducing drug use. More evidence is needed to support preventive interventions in college, workplace, healthcare and community settings. Implications Through the identification of settings where preventive interventions are effective, this overview can be used to guide alcohol and drug policy and the allocation of resources. Conclusion The evidence base for universal prevention in several settings could be strengthened, guiding priorities for future research.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Rus og spilling

Alkohol

Illegale rusmidler

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.