The Effectiveness of School-Based Programs on Aggressive Behaviors among Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

The Effectiveness of School-Based Programs on Aggressive Behaviors among Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Shen, L. Q. Jiang, S. Tan, S. L.
Årstall
2024
Tidsskrift
Research on Social Work Practice
Volum
Sider
21
Purpose: Present study investigated the effectiveness of school-based intervention programs on reducing aggression among children and adolescents. Method: A thorough search was carried out on 12 electronic databases. Seventeen studies were finalized, and meta-analyses were performed using a random effect model on RevMan software. Results: Findings reveal that existing school-based programs have a significant effect on reducing aggression (standardized mean differences = -0.35, 95% confidence interval [-0.53, -0.18], Z = 3.92, p < .001). Furthermore, subgroup analysis found that interventions with a theoretical basis, using a randomized controlled trial (RCT) design, or having a short duration of each session (below 45 min), were more effective than ones without a theoretical basis, using a quasi-experimental design, or having longer session duration (above 45 min) on reducing aggressive behaviors. Conclusion: This review provided implications to improve school-based interventions by developing designs based on the guidance of theories and RCT design, as well as limiting session duration.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.