Tiltak for å bedre sosiale ferdigheter for ungdom og voksne med autisme: Systematisk oversikt

Social Skill Interventions for Youth and Adults With Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review

Forfattere
Ke, F. Whalon, K. Yun, J.
Årstall
2018
Tidsskrift
Review of Educational Research
Volum
88
Sider
3-42
This article is intended to synthesize the broader literature investigating the effectiveness and salient features of interventions designed to enhance the social competence of youth and adults with autism spectrum disorder. Outcomes for adults with autism spectrum disorder remain poor with only minimal improvement shown for decades. Among 796 articles reviewed, 42 representative social skill intervention studies met the selection criteria and were coded descriptively for design elements and findings. The review synthesizes and classifies the major categories and issues associated with the key features of the intervention (e.g., the intervention method, agent, tools, and measures), nature of the learning tasks, the implementation setting and length, research methodology, and key findings related to social competence.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Håndboka for barn og unges psykiske helse.