Tiltak for å sikre overkommelig bolig for familier, og å redusere boligsegregering etter inntekt. En systematisk oversikt

Providing affordable family housing and reducing residential segregation by income. A systematic review

Forfattere
Anderson, L. M. Charles, J. S. Fullilove, M. T. Scrimshaw, S. C. Fielding, J. E. Normand, J. Task Force on Community Preventive Services
Årstall
2003
Tidsskrift
American Journal of Preventive Medicine
Volum
24
Sider
47-67
The inadequate supply of affordable housing for low-income families and the increasing spatial segregation of some households by income, race, ethnicity, or social class into unsafe neighborhoods are among the most prevalent community health concerns related to family housing. When affordable housing is not available to low-income households, family resources needed for food, medical or dental care, and other necessities are diverted to housing costs. Two housing programs intended to provide affordable housing and, concurrently, reduce the residential segregation of low-income families into unsafe neighborhoods of concentrated poverty, are reviewed: the creation of mixed-income housing developments and the Department of Housing and Urban Development (HUD) Section 8 Rental Voucher Program. The effectiveness of mixed-income housing developments could not be ascertained by this systematic review because of a lack of comparative research. Scientific evidence was sufficient to conclude that rental voucher programs improve household safety as measured by reduced exposure to crimes against person and property and decreased neighborhood social disorder. Effectiveness of rental voucher programs on youth health risk behaviors, mental health status, and physical health status could not be determined because too few studies of adequate design and execution reported these outcomes.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Samspill

Tilknytning

Foreldrestress

Barn som pårørende

Fødsels-/barselsdepresjon

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Minoriteter/marginalisering

Fattigdom

Belastet lokalmiljø

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Økonomisk/praktisk hjelp

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.