Effekt av tiltak for å forhindre vold blant ungdom i Latin-Amerika: Systematisk oversikt

Interventions to prevent youth violence in Latin America: a systematic review

Forfattere
Atienzo, E. E. Baxter, S. K. Kaltenthaler, E.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
62
Sider
15-29
OBJECTIVES: This review aims to summarise evidence on the effectiveness of interventions to prevent youth violence in Latin America. METHODS: A systematic search on 13 academic databases was conducted to locate studies evaluating a primary or secondary prevention intervention in Latin America. Studies could use any type of quantitative design to assess outcomes related to youth violence. A search of websites, references and citation searching was also carried out. The quality of each study was assessed. RESULTS: Nine studies were identified. Most documented positive effects of the interventions on the perception of youth violence present in the community/school. Evidence was found of a reduction in homicides and juvenile crimes in three studies, two of which evaluated a community-based intervention. There were mixed results for the self-report of participation on violent acts. The majority of the studies lacked of a rigorous design. CONCLUSIONS: Most of the interventions had some promising results, including the reduction of homicides within communities. Community-based programmes were the most consistent regarding an effectiveness to prevent violence. However, the evidence for Latin America is still scarce and relies on non-rigorously designed studies.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Rådgiving/støttesamtaler

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.