Interventions for Young Children's Mental Health: A Review of Reviews

Interventions for Young Children's Mental Health: A Review of Reviews

Forfattere
Hudson, J. L. Minihan, S. Chen, W. T. Carl, T. Fu, M. Tully, L. Kangas, M. Rosewell, L. McDermott, E. A. Wang, Y. W. Stubbs, T. Martiniuk, A.
Årstall
2023
Tidsskrift
Clinical Child and Family Psychology Review
Volum
Sider
49
To determine the efficacy of intervention programs for young children (4-9 years) with emerging mental health needs, we conducted a review of meta-analytic and systematic reviews of the intervention literature. Of 41,061 abstracts identified and 15,076 screened, 152 review articles met the inclusion criteria. We reviewed interventions across multiple disciplines targeting: (1) general mental health concerns; (2) internalizing symptoms; (3) externalizing symptoms; (4) anxiety; (5) depression; (6) trauma; (7) symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder; and (8) mental health concerns associated with autism spectrum disorder. Substantial evidence was found for the efficacy of behavioral and cognitive behavioral interventions for general mental health concerns, externalizing symptoms (generally, as well as ADHD, conduct, and other behavioral symptoms) and internalizing symptoms (generally, as well as anxiety) aged 4-9 years. Emerging evidence was identified for interventions targeting trauma symptoms, depression symptoms, and social, emotional and behavioral symptoms in autism spectrum disorder in children aged 4-9 years. Currently there is only limited emerging evidence regarding non-behavioral or non-cognitive behavioral interventions for programs targeting children ages 4-9 years where the aim is to deliver an evidence-based program to improve child social, emotional and/or behavioral functioning. Given the recent rises in mental health needs reported in children, targeted behavioral-and/or cognitive behavior therapy-based interventions should be made widely available to children (and their families) who experience elevated symptoms.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Leketerapi

Mindfulness

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.