Effekt av kognitiv atferdsterapi for å redusere angst hos barn med høytfungerende autisme: Systematisk oversikt og metaanalyse

Effects of Cognitive Behavioral Therapy for Reducing Anxiety in Children with High Functioning ASD: A Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Perihan, C. Burke, M. Bowman-Perrott, L. Bicer, A. Gallup, J. Thompson, J. Sallese, M.
Årstall
2019
Tidsskrift
Journal of Autism & Developmental Disorders
Volum
27
Sider
27
Children with autism spectrum disorder (ASD) are at greater risk for experiencing high levels of anxiety symptoms. Recent evidence suggests Cognitive behavioral therapy (CBT) may also be effective for anxiety reduction in some presentations of ASD. This meta-analysis evaluated twenty-three studies.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Autismespekter

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Håndboka for barn og unges psykiske helse.