Differential Reinforcement of Other Behaviors to Treat Challenging Behaviors Among Children With Autism: A Systematic and Quality Review

Differential Reinforcement of Other Behaviors to Treat Challenging Behaviors Among Children With Autism: A Systematic and Quality Review

Forfattere
Weston, R. Hodges, A. Davis, T. N.
Årstall
2018
Tidsskrift
Behavior Modification
Volum
42
Sider
584-609
This review summarizes the literature regarding differential reinforcement of other behaviors (DRO) to treat challenging behavior among children with autism spectrum disorder (ASD) and determines the quality of studies among the current literature according to the 2014 Council for Exceptional Children (CEC): Standards for Evidence-Based Practices in Special Education. Studies that focused on the use of DRO in the treatment of challenging behavior for individuals with ASD were included for systematic analysis. Forty-five studies were identified for inclusion in this review and were evaluated using the eight quality indicators described by the CEC. To the authors' knowledge, this is the only systematic review of the literature that evaluates DRO as an intervention for individuals diagnosed with ASD. Principle findings, practical recommendations, and areas of future research are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.