Caregiver Involvement in Communication Skills for Individuals with ASD and IDD: a Meta-analytic Review of Single-Case Research on the English, Chinese, and Japanese Literature

Caregiver Involvement in Communication Skills for Individuals with ASD and IDD: a Meta-analytic Review of Single-Case Research on the English, Chinese, and Japanese Literature

Forfattere
Liao, C. Y. Ganz, J. B. Vannest, K. J. Wattanawongwan, S. Pierson, L. M. Yllades, V. Li, Y. F.
Årstall
2020
Tidsskrift
Review Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
Sider
The current meta-analytic review analyzed 43 studies published in English, Chinese, and Japanese to determine the effects of caregiver involvement for promoting communication skills of individuals with ASD and IDD. Tau-U effect sizes, the Kruskal-Wallis H test, and the Dunn post hoc test were employed to calculate for moderator analyses: child age, settings, service delivery formats, and dosages of services provided to caregivers. The overall effect size for family involvement had a moderate effect on child communicative outcomes, as well as on child ages, settings, delivery formats, and dosages of services provided to caregivers of individuals with ASD and IDD. A statistically significant difference was found in children's communication outcomes between the four dosage groups of services provided to caregivers.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.