En metaanalyse av video-modelleringsbaserte tiltak for å redusere utfordrende atferd hos elever med EBD (Emotional or behavior disorders)

A Meta-Analysis of Video-Modeling Based Interventions for Reduction of Challenging Behaviors for Students With EBD

Forfattere
Losinski, M. Wiseman, M. White, S. A. Balluch, F.
Årstall
2016
Tidsskrift
Journal of Special Education
Volum
49
Sider
243-252
The current study examined the use of video modeling (VM)-based interventions to reduce the challenging behaviors of students with emotional or behavioral disorders. Each study was evaluated using Council for Exceptional Children's (CEC's) quality indicators for evidence-based practices. In addition, study effects were calculated along the three main categories of VM-based interventions (VM with other as model, video self-modeling, and video-feedback) using a response rate (calculated from visual analysis) and the percentage of non-overlapping data. None of the 12 included studies met all the quality indicators set forth by CEC. Overall effects were large for reducing challenging behaviors, though results should be taken with caution due to the small number of studies. Finally, implications for practice and future research are presented.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Atferdsforstyrrelser

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.