Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 41–60 av 1960 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Storebø, O. J. Storm, M. R. O. Ribeiro, J. P. Skoog, M. Groth, C. Callesen, H. E. Schaug, J. P. Rasmussen, P. D. Huus, C.-M. L Zwi, M. Kirubakaran, R. Simonsen, E. Gluud, C.

Norsk tittel: Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Engelsk tittel: Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Stimulerende midler

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Cochrane-oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Janiri, D. Sampogna, G. Albert, U. Caraci, F. Martinotti, G. Serafini, G. Tortorella, A. Zuddas, A. Fiorillo, A. Sani, G.

Norsk tittel: Lithium use in childhood and adolescence, peripartum, and old age: an umbrella review

Engelsk tittel: Lithium use in childhood and adolescence, peripartum, and old age: an umbrella review

Tidsskrift: International Journal of Bipolar Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Bivirkninger/uønskede effekter

Antidepressiva

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Chaulagain, A. Lyhmann, I. Halmoy, A. Widding-Havneraas, T. Nyttingnes, O. Bjelland, I. Mykletun, A.

Norsk tittel: A systematic meta-review of systematic reviews on attention deficit hyperactivity disorder

Engelsk tittel: A systematic meta-review of systematic reviews on attention deficit hyperactivity disorder

Tidsskrift: European Psychiatry: the Journal of the Association of European Psychiatrists

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Bivirkninger/uønskede effekter

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Mindfulness

Stimulerende midler

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Akupunktur

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Oversikter over oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Zhang, L. Huang, C. Chen, X. Du, S. Yang, J. Hu, B.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Naamanka, E. Salakka, I. Parkkila, M. Hotti, J. Poutiainen, E.

Norsk tittel: Effectiveness of teleneuropsychological rehabilitation: Systematic review of randomized controlled trials

Engelsk tittel: Effectiveness of teleneuropsychological rehabilitation: Systematic review of randomized controlled trials

Tidsskrift: Journal of the International Neuropsychological Society

Behandling og hjelpetiltak

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Årstall: 2023

Førsteforfatter: He, F. Qi, Y. Zhou, Y. Cao, A. Yue, X. Fang, S. Zheng, Y.

Norsk tittel: Meta-analysis of the efficacy of digital therapies in children with attention-deficit hyperactivity disorder

Engelsk tittel: Meta-analysis of the efficacy of digital therapies in children with attention-deficit hyperactivity disorder

Tidsskrift: Frontiers in psychiatry Frontiers Research Foundation

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Sun, F. Fang, Y. Chan, C. K. M. Poon, E. T. C. Chung, L. M. Y. Or, P. P. L. Chen, Y. Cooper, S. B.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Zhang, W. Yang, W. Ruan, H. Gao, J. Wang, Z.

Norsk tittel: Comparison of internet-based and face-to-face cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and network meta-analysis

Engelsk tittel: Comparison of internet-based and face-to-face cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and network meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Psychiatric Research

Behandling og hjelpetiltak

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Gosmann, N. P. Costa, M. A. Jaeger, M. B. Frozi, J. Spanemberg, L. Manfro, G. G. Cortese, S. Cuijpers, P. Pine, D. S. Salum, G. A.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Csirmaz, L. Nagy, T. Vikor, F. Kasos, K.

Norsk tittel: Cognitive behavioral digital interventions are effective in reducing anxiety in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Cognitive behavioral digital interventions are effective in reducing anxiety in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Prevention

Behandling og hjelpetiltak

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Madigand, J. Rio, M. Vandevelde, A.

Norsk tittel: Equine assisted services impact on social skills in autism spectrum disorder: A meta-analysis

Engelsk tittel: Equine assisted services impact on social skills in autism spectrum disorder: A meta-analysis

Tidsskrift: PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Li, S. Chen, Z. Yong, Y. Xie, J. Li, Y.

Norsk tittel: Effectiveness of acceptance and commitment therapy-based interventions for improving the psychological health of parents of children with special health care needs: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effectiveness of acceptance and commitment therapy-based interventions for improving the psychological health of parents of children with special health care needs: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Comprehensive Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Mentalisering

Foreldrestress

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Prior, D. Win, S. Hassiotis, A. Hall, I. Martiello, M. A. Ali, A. K.

Norsk tittel: Behavioural and cognitive‐behavioural interventions for outwardly directed aggressive behaviour in people with intellectual disabilities

Engelsk tittel: Behavioural and cognitive‐behavioural interventions for outwardly directed aggressive behaviour in people with intellectual disabilities

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Cochrane-oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Mhango, W. Crowter, L. Michelson, D. Gaysina, D.

Norsk tittel: Psychoeducation as an active ingredient for interventions for perinatal depression and anxiety in youth: a mixed-method systematic literature review and lived experience synthesis

Engelsk tittel: Psychoeducation as an active ingredient for interventions for perinatal depression and anxiety in youth: a mixed-method systematic literature review and lived experience synthesis

Tidsskrift: BJPsych Open

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Fødsels-/barselsdepresjon

Gravide (inkl. tenåringsmødre)

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Tiltak rettet mot gravide og barselkvinner

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Botwright, S. Sutawong, J. Kingkaew, P. Anothaisintawee, T. Dabak, S. V. Suwanpanich, C. Promchit, N. Kampang, R. Isaranuwatchai, W.

Norsk tittel: Which interventions for alcohol use should be included in a universal healthcare benefit package? An umbrella review of targeted interventions to address harmful drinking and dependence

Engelsk tittel: Which interventions for alcohol use should be included in a universal healthcare benefit package? An umbrella review of targeted interventions to address harmful drinking and dependence

Tidsskrift: Bmc Public Health

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Alkohol

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Antipsykotisk medisin

Epilepsimedisin

Hjemmebaserte tjenester

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Lun, T. Lin, S. Chen, Y. Zhao, Y. Wang, D. Li, L. Yu, J.

Norsk tittel: Acupuncture for children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Acupuncture for children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Medicine

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Akupunktur

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Jakubovic, R. J. Drabick, D. A. G.

Norsk tittel: Dialectical Behavior Therapy-Based Interventions for Externalizing Problems Among Adolescents: A Meta-Analysis

Engelsk tittel: Dialectical Behavior Therapy-Based Interventions for Externalizing Problems Among Adolescents: A Meta-Analysis

Tidsskrift: Clinical Psychology-Science and Practice

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Selvskading/selvmord

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Zheng, K. Xu, H. Qu, C. Sun, X. Xu, N. Sun, P.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Cordier, R. Parsons, L. Wilkes-Gillan, S. Cook, M. McCloskey-Martinez, M. Graham, P. Littlefair, D. Kent, C. Speyer, R.

Norsk tittel: Friendship interventions for children with neurodevelopmental needs: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Friendship interventions for children with neurodevelopmental needs: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: PLoS ONE [Electronic Resource]

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Stimulerende midler

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)