Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 1–20 av 71 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Liu, D. Mao, Y. W. Cai, W. W. Lei, Q. L. Kang, R. Zeng, Y. Y.

Norsk tittel: Meta-Analysis of Tablet-Mediated Interventions to Teach Mathematics for Individuals With Autism Spectrum Disorder and/or Intellectual Disability

Engelsk tittel: Meta-Analysis of Tablet-Mediated Interventions to Teach Mathematics for Individuals With Autism Spectrum Disorder and/or Intellectual Disability

Tidsskrift: Journal of Special Education Technology

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Skoleprestasjoner

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Machado, E. D. Cole, M. H. Miller, L. McGuckian, T. B. Wilson, P. H.

Norsk tittel: The efficacy of dance interventions for the activity and participation of individuals with cerebral palsy - a systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: The efficacy of dance interventions for the activity and participation of individuals with cerebral palsy - a systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Disability and Rehabilitation

Tidlig innsats

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Motorikk

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Purgato, M. Cadorin, C. Prina, E. Ferreira, M. C. Del Piccolo, L. Gerber, M. Jordans, M. J. Ostuzzi, G. Richards, J. Rudi, D. Vitali, F. Cortese, S. Schena, F. Barbui, C.

Norsk tittel: Umbrella Systematic Review and Meta-Analysis: Physical Activity as an Effective Therapeutic Strategy for Improving Psychosocial Outcomes in Children and Adolescents

Engelsk tittel: Umbrella Systematic Review and Meta-Analysis: Physical Activity as an Effective Therapeutic Strategy for Improving Psychosocial Outcomes in Children and Adolescents

Tidsskrift: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Overvekt

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Warwick, L. A. Lenz, A. Branch, M. L. Lemberger-Truelove, M. E.

Norsk tittel: A meta-analysis of common factors in child therapy interventions

Engelsk tittel: A meta-analysis of common factors in child therapy interventions

Tidsskrift: Journal of Child and Adolescent Counseling

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Leketerapi

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Gruppetiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Bondebjerg, A. Dalgaard, N. T. Filges, T. Viinholt, B. C. A.

Norsk tittel: The effects of small class sizes on students' academic achievement, socioemotional development and well-being in special education: A systematic review

Engelsk tittel: The effects of small class sizes on students' academic achievement, socioemotional development and well-being in special education: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Trivsel

Skoleprestasjoner

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Campbell-oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Aldharman, S. S. Al-Jabr, K. H. Alharbi, Y. S. Alnajar, N. K. Alkhanani, J. J. Alghamdi, A. Abdellatif, R. A. Allouzi, A. Almallah, A. M. Jamil, S. F.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Prior, D. Win, S. Hassiotis, A. Hall, I. Martiello, M. A. Ali, A. K.

Norsk tittel: Behavioural and cognitive‐behavioural interventions for outwardly directed aggressive behaviour in people with intellectual disabilities

Engelsk tittel: Behavioural and cognitive‐behavioural interventions for outwardly directed aggressive behaviour in people with intellectual disabilities

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Cochrane-oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Pak, N. S. Chow, J. C. Dillehay, K. M. Kaiser, A. P.

Norsk tittel: Long-Term Effects of Early Communication Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Long-Term Effects of Early Communication Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Journal of Speech Language & Hearing Research

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Kei, N. Hassiotis, A. Royston, R.

Norsk tittel: The effectiveness of parent-Child observation in parent-Mediated programmes for children with developmental disabilities and externalizing disorders: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: The effectiveness of parent-Child observation in parent-Mediated programmes for children with developmental disabilities and externalizing disorders: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Clinical Child Psychology & Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Autismespekter

Foreldrestress

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Sutherland, D. Flynn, S. Kurzeja, O. Griffin, J. Hastings, R.

Norsk tittel: Family-systems interventions for families of people with an intellectual disability or who are autistic: a systematic review

Engelsk tittel: Family-systems interventions for families of people with an intellectual disability or who are autistic: a systematic review

Tidsskrift: Journal of Intellectual Disability Research

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Familieterapi

Nettverksbaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Li, S. Chen, Z. Yong, Y. Xie, J. Li, Y.

Norsk tittel: Effectiveness of acceptance and commitment therapy-based interventions for improving the psychological health of parents of children with special health care needs: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effectiveness of acceptance and commitment therapy-based interventions for improving the psychological health of parents of children with special health care needs: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Comprehensive Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Mentalisering

Foreldrestress

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Taylor, L. G. Primucci, M. Irwin, J. D. Teachman, G. Tucker, P.

Norsk tittel: The Uses and Effectiveness of Occupational Therapy Physical Activity Interventions in Young Children with Developmental Disabilities: A Systematic Review

Engelsk tittel: The Uses and Effectiveness of Occupational Therapy Physical Activity Interventions in Young Children with Developmental Disabilities: A Systematic Review

Tidsskrift: Physical & Occupational Therapy in Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Hilly, C. Wilson, P. H. Lucas, B. McGuckian, T. B. Swanton, R. Froude, E. H.

Norsk tittel: Effectiveness of interventions for school-aged-children and adolescents with fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effectiveness of interventions for school-aged-children and adolescents with fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Disability and Rehabilitation

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Barn som pårørende

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Motorikk

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Selvfølelse og selvtillit

Skoleprestasjoner

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Skole/barnehagebaserte tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Reichow, B. Kogan, C. Barbui, C. Maggin, D. Salomone, E. Smith, I. C. Yasamy, M. T. Servili, C.

Norsk tittel: Caregiver skills training for caregivers of individuals with neurodevelopmental disorders: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Caregiver skills training for caregivers of individuals with neurodevelopmental disorders: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Developmental Medicine & Child Neurology

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Li, S. Yong, Y. Li, Y. Li, J. Xie, J.

Norsk tittel: Cognitive-Based Interventions for Improving Psychological Health and Well-Being for Parents of Children with Developmental Disabilities: A Systematic Review and Meta-analysis

Engelsk tittel: Cognitive-Based Interventions for Improving Psychological Health and Well-Being for Parents of Children with Developmental Disabilities: A Systematic Review and Meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Autism & Developmental Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Samspill

Tilknytning

Foreldrestress

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Shi, P. Zhang, Z. Feng, X. Li, C. Tang, Y.

Norsk tittel: Effect of physical exercise in real-world settings on executive function of atypical children: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effect of physical exercise in real-world settings on executive function of atypical children: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Child: Care, Health & Development

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: van Ijzendoorn, M. H. Schuengel, C. Wang, Q. Bakermans-Kranenburg, M. J.

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Yang, W. Liang, X. Sit, C. H.

Norsk tittel: Physical activity and mental health in children and adolescents with intellectual disabilities: a meta-analysis using the RE-AIM framework

Engelsk tittel: Physical activity and mental health in children and adolescents with intellectual disabilities: a meta-analysis using the RE-AIM framework

Tidsskrift: International Journal of Behavioral Nutrition & Physical Activity

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Gilmore, R. Ziviani, J. Chatfield, M. D. Goodman, S. Sakzewski, L.

Norsk tittel: Social skills group training in adolescents with disabilities: A systematic review

Engelsk tittel: Social skills group training in adolescents with disabilities: A systematic review

Tidsskrift: Research in Developmental Disabilities

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2022

Førsteforfatter: Ganz, J. B. Pustejovsky, J. E. Reichle, J. Vannest, K. J. Foster, M. Haas, A. N. Pierson, L. M. Wattanawongwan, S. Bernal, A. Chen, M. Skov, R. Smith, S. D.

Norsk tittel: Considering Instructional Contexts in AAC Interventions for People with ASD and/or IDD Experiencing Complex Communicative Needs: a Single-Case Design Meta-analysis

Engelsk tittel: Considering Instructional Contexts in AAC Interventions for People with ASD and/or IDD Experiencing Complex Communicative Needs: a Single-Case Design Meta-analysis

Tidsskrift: Review Journal of Autism and Developmental Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)