Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 1–20 av 344 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Liu, C. Liang, X. Sit, C. H. P.

Norsk tittel: Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: JAMA Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Trivsel

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Moore, T. R. Lee, S. H. Freeman, R. Mahmoundi, M. Dimian, A. Riegelman, A. Simacek, J. J.

Norsk tittel: A Meta-Analysis of Treatment for Self-Injurious Behavior in Children and Adolescents With Intellectual and Developmental Disabilities

Engelsk tittel: A Meta-Analysis of Treatment for Self-Injurious Behavior in Children and Adolescents With Intellectual and Developmental Disabilities

Tidsskrift: Behavior Modification

Behandling og hjelpetiltak

Atferdsforstyrrelser

Selvskading/selvmord

ADHD

Autismespekter

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Antidepressiva

Antipsykotisk medisin

Skole/barnehagebaserte tiltak

Døgnbehandling

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Nigg, J. T. Bruton, A. Kozlowski, M. B. Johnstone, J. M. Karalunas, S. L.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Liang, S. C. Sun, C. K. Chang, C. H. Cheng, Y. S. Tzang, R. F. Chiu, H. J. Wang, M. Y. Cheng, Y. C. Hung, K. C.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Elliott, S. D. Vickers, M. L. McKeon, G. Eriksson, L. Malacova, E. Scott, J. G.

Norsk tittel: Iron Supplementation in Management of Neurodevelopmental Disorders: Systematic Review, Meta-Analysis, and Qualitative Synthesis

Engelsk tittel: Iron Supplementation in Management of Neurodevelopmental Disorders: Systematic Review, Meta-Analysis, and Qualitative Synthesis

Tidsskrift: Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Tics og Tourettes

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Zou, X. Yu, F. Huang, Q. Huang, Y.

Norsk tittel: The effect of cognitive training on children with attention deficit and hyperactivity disorder: A meta-analysis

Engelsk tittel: The effect of cognitive training on children with attention deficit and hyperactivity disorder: A meta-analysis

Tidsskrift: Applied Neuropsychology

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Smythe, T. Scherer, N. Nanyunja, C. Tann, C. J. Olusanya, B. O.

Norsk tittel: Strategies for addressing the needs of children with or at risk of developmental disabilities in early childhood by 2030: a systematic umbrella review

Engelsk tittel: Strategies for addressing the needs of children with or at risk of developmental disabilities in early childhood by 2030: a systematic umbrella review

Tidsskrift: Bmc Medicine

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Fysisk aktivitet

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Seidel, D. H. Markes, M. Grouven, U. Messow, C. M. Sieben, W. Knelangen, M. Oelkers-Ax, R. Grumer, S. Kolsch, H. Kromp, M. von Pluto Prondzinski, M.

Norsk tittel: Systemic therapy in children and adolescents with mental disorders: a systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Systemic therapy in children and adolescents with mental disorders: a systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: BMC Psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

ADHD

Spiseforstyrrelser

Livskvalitet

Illegale rusmidler

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Peterson, B. S. Trampush, J. Maglione, M. Bolshakova, M. Rozelle, M. Miles, J. Pakdaman, S. Brown, M. Yagyu, S. Motala, A. Hempel, S.

Norsk tittel: Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review

Engelsk tittel: Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review

Tidsskrift: Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Stimulerende midler

Skole/barnehagebaserte tiltak

Fysisk aktivitet

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Phillips, S. T. Druskin, L. R. Mychailyszyn, M. P. Victory, E. Aman, E. McNeil, C. B.

Norsk tittel: The Efficacy of Parent–Child Interaction Therapy (PCIT) for Youth with Attention‑Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Meta‑Analysis

Engelsk tittel: The Efficacy of Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) for Youth with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Meta-Analysis

Tidsskrift: Child Psychiatry & Human Development

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Fang, Y. Liu, J. Zhang, B. R. Lau, M. Ho, Y. F. Yang, Y. X. Shi, Y. Poon, E. T. C. Tse, A. C. Y. Sun, F. H.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Kabthymer, R. H. Saadati, S. Lee, M. Hariharan, R. Feehan, J. Mousa, A. de Courten, B.

Norsk tittel: Carnosine/histidine-containing dipeptide supplementation improves depression and quality of life: systematic review and meta-analysis of randomized control

Engelsk tittel: Carnosine/histidine-containing dipeptide supplementation improves depression and quality of life: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Tidsskrift: Nutrition Reviews

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

ADHD

Autismespekter

Psykose

Kosttilskudd og ernæring

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Zhou, P. Yu, X. Song, T. Hou, X.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Dezfouli, R. A. Hosseinpour, A. Ketabforoush, S. Daneshzad, E.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Chaulagain, A. Lyhmann, I. Halmoy, A. Widding-Havneraas, T. Nyttingnes, O. Bjelland, I. Mykletun, A.

Norsk tittel: A systematic meta-review of systematic reviews on attention deficit hyperactivity disorder

Engelsk tittel: A systematic meta-review of systematic reviews on attention deficit hyperactivity disorder

Tidsskrift: European Psychiatry: the Journal of the Association of European Psychiatrists

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Bivirkninger/uønskede effekter

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Mindfulness

Stimulerende midler

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Akupunktur

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Oversikter over oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Fang, Z. Liu, X. Zhang, C. Lachman, J. M. Qiao, D.

Norsk tittel: Parenting Interventions That Promote Child Protection and Development for Preschool-Age Children with Developmental Disabilities: A Global Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Parenting Interventions That Promote Child Protection and Development for Preschool-Age Children with Developmental Disabilities: A Global Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Trauma Violence & Abuse

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

ADHD

Autismespekter

Samspill

Fysiske overgrep

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Motorikk

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Cordier, R. Parsons, L. Wilkes-Gillan, S. Cook, M. McCloskey-Martinez, M. Graham, P. Littlefair, D. Kent, C. Speyer, R.

Norsk tittel: Friendship interventions for children with neurodevelopmental needs: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Friendship interventions for children with neurodevelopmental needs: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: PLoS ONE [Electronic Resource]

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Stimulerende midler

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Caselles-Pina, L. Sujar, A. Quesada-Lopez, A. Delgado-Gomez, D.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Tan, X. Xu, Y. J. Wang, S. X. Li, J. X. Hu, C. X. Chen, Z. Q. Cheng, Q. Z. Wang, Z.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Gillies, D. Leach, M. J. Perez Algorta, G.

Norsk tittel: Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents

Engelsk tittel: Polyunsaturated fatty acids (PUFA) for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Cochrane-oversikter