Search for systematic reviews

Please contact us at insum@r-bup.no if you have any questions

Type of intervention

Topic

Intervention

Age group

Characteristics

Showing 21–40 of 1408 results

Year

First author

Norwegian title

English title

Journal

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Quigley, M. Embleton, N. D. McGuire, W.

Norsk tittel: Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants

Engelsk tittel: Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Cognition

Preterm Birth

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Valentine, J. C. Leach, S. M. Fowler, A. P. Stojda, D. K. Macdonald, G.

Norsk tittel: "Families and Schools Together (FAST)" for å bedre utfall hos barn og deres familier

Engelsk tittel: Families and Schools Together (FAST) for improving outcomes for children and their families

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Interaction

School Performance

Family Therapy

Parent Guidance / Therapy

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Sheng, N. Ma, J. Ding, W. Zhang, Y.

Norsk tittel: Effekt av omsorgsgiverbaserte intervensjoner på livskvaliteten hos barn med kroniske sykdommer og deres omsorgsgivere: Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Effects of caregiver-involved interventions on the quality of life of children and adolescents with chronic conditions and their caregivers: a systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Quality of Life Research

Early Intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Quality of Life

Somatic Disease

Parent Guidance / Therapy

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Briggs, S. Netuveli, G. Gould, N. Gkaravella, A. Gluckman, N. S. Kangogyere, P. Farr, R. Goldblatt, M. J. Lindner, R.

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Burgdorf, V. Szabo, M. Abbott, M. J.

Norsk tittel: Effekt av mindfulness gitt til foreldre på foreldrestress og psykologiske utfall hos barna deres: Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: The Effect of Mindfulness Interventions for Parents on Parenting Stress and Youth Psychological Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Frontiers in Psychology

Preventive- and Promotive Health Interventions

Parental Stress

Well-being

Mindfulness

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Murray, M. Pearson, J. L. Dordevic, A. L. Bonham, M. P.

Norsk tittel: Vektstyringstiltak på livskvalitet hos ungdom som er rammet av overvekt eller fedme: Meta-analyse

Engelsk tittel: The impact of multicomponent weight management interventions on quality of life in adolescents affected by overweight or obesity: a meta-analysis of randomized controlled trials

Tidsskrift: Obesity Reviews

Early Intervention

Quality of Life

Obesity

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Physical Activity

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Dobson, E. T. Bloch, M. H. Strawn, J. R.

Norsk tittel: Effekt og toleranse av medikamentell behandling for pediatrisk angstlidelse: Nettverksmetaanalyse

Engelsk tittel: Efficacy and Tolerability of Pharmacotherapy for Pediatric Anxiety Disorders: A Network Meta-Analysis

Tidsskrift: Journal of Clinical Psychiatry

Treatment and Child Welfare Interventions

Anxiety and Anxiousness

Side Effects of Psychofarmaca

Antidepressants

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Murray, S. B. Quintana, D. S. Loeb, K. L. Griffiths, S. Le Grange, D.

Norsk tittel: Effekt av behandling for anoreksia nervosa: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Treatment outcomes for anorexia nervosa: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials (vol 49, pg 535, 2018)

Tidsskrift: Psychological Medicine

Treatment and Child Welfare Interventions

Eating Disorders

Family Therapy

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Psychodynamic/Interpersonal Therapy

24-hour Treatment

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Eijlers, R. Utens, E. Staals, L. M. de Nijs, P. F. A. Berghmans, J. M. Wijnen, R. M. H. Hillegers, M. H. J. Dierckx, B. Legerstee, J. S.

Norsk tittel: Systematisk oversikt og metaanalyse av virtuell virkelighet i pediatri: Effekter på smerte og angst

Engelsk tittel: Systematic Review and Meta-analysis of Virtual Reality in Pediatrics: Effects on Pain and Anxiety

Tidsskrift:

Early Intervention

Anxiety and Anxiousness

Somatic Disease

Medical Procedures

Caregiver Relief

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Basuki, F. Hadiati, D. R. Turner, T. McDonald, S. Hakimi, M.

Norsk tittel: Dilute versus full‐strength formula in exclusively formula‐fed preterm or low birth weight infants

Engelsk tittel: Dilute versus full‐strength formula in exclusively formula‐fed preterm or low birth weight infants

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Cognition

Preterm Birth

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Kettrey, H. H. Marx, R. A. Tanner-Smith, E. E.

Norsk tittel: Effekt av vitneprogrammer for å forebygge voldtekt blant ungdom og college studenter: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Effects of bystander programs on the prevention of sexuael assault among adolescents and college students

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

Antisocial Behaviors

School/Preschoolbased Interventions

Adolescents (13-18 years)

Campbell reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Maynard , B. R. Farina, A. Dell, N. A. Kelly, M. S.

Norsk tittel: Effects of trauma‐informed approaches in schools: A systematic review

Engelsk tittel: Effects of trauma‐informed approaches in schools: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Trauma/ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

School/Preschoolbased Interventions

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Campbell reviews

"Empty" reviews (without results for children and adolescents)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Walsh, V. Brown, J. V. E. Askie, L. M. Embleton, N. D. McGuire, W.

Norsk tittel: Nutrient‐enriched formula versus standard formula for preterm infants

Engelsk tittel: Nutrient‐enriched formula versus standard formula for preterm infants

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Cognition

Preterm Birth

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Ng, D. H. C. Klassen, J. R. Embleton, N. D. McGuire, W.

Norsk tittel: Protein hydrolysate versus standard formula for preterm infants

Engelsk tittel: Protein hydrolysate versus standard formula for preterm infants

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Cognition

Preterm Birth

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Stead, M. Angus, K. Langley, T. Katikireddi, S. V. Hinds, K. Hilton, S. Lewis, S. Thomas, J. Campbell, M. Young, B. Bauld, L.

Norsk tittel: Masse media tiltak for å styrke folkehelse: systematisk oversikt

Engelsk tittel: Mass media to communicate public health messages in six health topic areas: a systematic review and other reviews of the evidence

Tidsskrift:

Preventive- and Promotive Health Interventions

Tobacco

Alcohol

Illegal Drugs

Media

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Fisher, E. Law, E. Dudeney, J. Eccleston, C., Palermo, T.

Norsk tittel: Terapi (ikke ansikt til ansikt) for kroniske og tilbakevendende smerter hos barn og unge

Engelsk tittel: Psychological therapies (remotely delivered) for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Treatment and Child Welfare Interventions

Anxiety and Anxiousness

Somatic Disease

E-health interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Keats, E. Haider, B. Tam, E. Bhutta, E.

Norsk tittel: Multiple-micronutrient tilskudd for gravide kvinner

Engelsk tittel: Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

Cognition

Pregnancy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2019

Førsteforfatter: McGrath, C. A. Abbott, M. J.

Norsk tittel: Familiebasert psykologisk behandling for tvangslidelser hos barn og unge: Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Family-Based Psychological Treatment for Obsessive Compulsive Disorder in Children and Adolescents: A Meta-analysis and Systematic Review

Tidsskrift: Clinical Child & Family Psychology Review

Treatment and Child Welfare Interventions

Obsessive Compulsive Disorder

Family Therapy

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Gubbels, J. van der Put, C. E. Assink, M.