Søk etter systematiske oversikter

Bruk filtreringskategoriene nedenfor for å spisse søket ditt. Ved spørsmål kontakt oss på insum@r-bup.no

Tiltaksnivå

Tema

Tiltak

Aldersgruppe

Egenskaper

Viser 1–20 av 217 resultater

Årstall

Førsteforfatter

Norsk tittel

Engelsk tittel

Tidsskrift

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Liu, C. Liang, X. Sit, C. H. P.

Norsk tittel: Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: JAMA Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Trivsel

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Chen, X. H. Zeng, X. Y. Liu, C. Lu, P. C. Shen, Z. M. Yin, R. B.

Norsk tittel: Formulation of precise exercise intervention strategy for adolescent depression

Engelsk tittel: Formulation of precise exercise intervention strategy for adolescent depression

Tidsskrift: Psych Journal

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Fysisk aktivitet

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Jiang, S. Ng, J. Y. Y. Chong, K. H. Peng, B. Ha, A. S.

Norsk tittel: Effects of eHealth Interventions on 24-Hour Movement Behaviors Among Preschoolers: Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Effects of eHealth Interventions on 24-Hour Movement Behaviors Among Preschoolers: Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Journal of Medical Internet Research

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Søvn (inkl. søvnforstyrrelser)

Motorikk

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Fysisk aktivitet

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Chen, L. Liu, Q. Xu, F. Wang, F. Luo, S. An, X. Chen, J. Tang, N. Jiang, X. Liang, X.

Norsk tittel: Effect of physical activity on anxiety, depression and obesity index in children and adolescents with obesity: A meta-analysis

Engelsk tittel: Effect of physical activity on anxiety, depression and obesity index in children and adolescents with obesity: A meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Affective Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Overvekt

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Danielsen, P. A. Mentzoni, R. A. Låg, T.

Norsk tittel: Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Treatment effects of therapeutic interventions for gaming disorder: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Addictive Behaviors

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Dataspill og Internettbruk

Avhengighetsdiagnose

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Smythe, T. Scherer, N. Nanyunja, C. Tann, C. J. Olusanya, B. O.

Norsk tittel: Strategies for addressing the needs of children with or at risk of developmental disabilities in early childhood by 2030: a systematic umbrella review

Engelsk tittel: Strategies for addressing the needs of children with or at risk of developmental disabilities in early childhood by 2030: a systematic umbrella review

Tidsskrift: Bmc Medicine

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Autismespekter

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Fysisk aktivitet

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Oversikter over oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Ekradi, S. Shahrbanian, S. Todd, T. Hassani, F.

Norsk tittel: Effects of Physical Activity and Massage Therapy on Sleep Disorders Among Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review

Engelsk tittel: Effects of Physical Activity and Massage Therapy on Sleep Disorders Among Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review

Tidsskrift: Review Journal of Autism and Developmental Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Søvn (inkl. søvnforstyrrelser)

Livskvalitet

Trivsel

Fysisk aktivitet

Massasje

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Arpaci, T. Altay, N.

Norsk tittel: Psychosocial interventions for childhood cancer survivors: Systematic review and meta-analysis of randomized control trials

Engelsk tittel: Psychosocial interventions for childhood cancer survivors: Systematic review and meta-analysis of randomized control trials

Tidsskrift: European Journal of Oncology Nursing

Behandling og hjelpetiltak

Livskvalitet

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Rådgiving/støttesamtaler

Akutt-tiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Marinelli, R. Parker, A. G. Levinger, I. Bourke, M. Patten, R. Woessner, M. N.

Norsk tittel: Resistance training and combined resistance and aerobic training as a treatment of depression and anxiety symptoms in young people: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Resistance training and combined resistance and aerobic training as a treatment of depression and anxiety symptoms in young people: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Early intervention in psychiatry

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Peterson, B. S. Trampush, J. Maglione, M. Bolshakova, M. Rozelle, M. Miles, J. Pakdaman, S. Brown, M. Yagyu, S. Motala, A. Hempel, S.

Norsk tittel: Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review

Engelsk tittel: Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review

Tidsskrift: Pediatrics

Behandling og hjelpetiltak

ADHD

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Stimulerende midler

Skole/barnehagebaserte tiltak

Fysisk aktivitet

Kosttilskudd og ernæring

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Liang, X. Haegele, J. A. Tse, A. C. Li, M. Zhang, H. Zhao, S. Li, S. X.

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Filges, T., Verner, M., Ladekjær, E., Bengtsen, E.

Norsk tittel: Participation in organised sport to improve and prevent adverse developmental trajectories of at-risk youth: A systematic review

Engelsk tittel: Participation in organised sport to improve and prevent adverse developmental trajectories of at-risk youth: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Tidlig innsats

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Skoleprestasjoner

Skolefravær

Fysisk aktivitet

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Campbell-oversikter

Årstall: 2024

Førsteforfatter: Zang, W. Zhu, J. Xiao, N. Fang, M. Li, D. Li, H. Yan, J. Jing, H. Wang, S.

Norsk tittel: Effects of aerobic exercise on children's executive function and academic performance: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: Effects of aerobic exercise on children's executive function and academic performance: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Heliyon

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Skoleprestasjoner

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Sun, F. Fang, Y. Chan, C. K. M. Poon, E. T. C. Chung, L. M. Y. Or, P. P. L. Chen, Y. Cooper, S. B.

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Dunker, K. L. L. Carvalho, P. H. B. Amaral, A. C. S.

Norsk tittel: Eating disorders prevention programs in Latin American countries: A systematic review

Engelsk tittel: Eating disorders prevention programs in Latin American countries: A systematic review

Tidsskrift: International Journal of Eating Disorders

Tidlig innsats

Spiseforstyrrelser

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Fysisk aktivitet

Media

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Saran, A. Hunt, X. White, H. Kuper, H.

Norsk tittel: Effectiveness of interventions for improving social inclusion outcomes for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review

Engelsk tittel: Effectiveness of interventions for improving social inclusion outcomes for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Behandling og hjelpetiltak

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Fattigdom

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Hjemmebaserte tjenester

Fysisk aktivitet

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Campbell-oversikter

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Ojeda, A. H. Barahona-Fuentes, G. Ordenes, F. V. Tapia, M. M. Yeomans-Cabrera, M. M. Martinez-Libano, J.

Norsk tittel: Effects of Physical Education on Socializing and Communicating Among Children and Preadolescents with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis

Engelsk tittel: Effects of Physical Education on Socializing and Communicating Among Children and Preadolescents with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis

Tidsskrift: Review Journal of Autism and Developmental Disorders

Behandling og hjelpetiltak

Autismespekter

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Fysisk aktivitet

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Årstall: 2023

Førsteforfatter: Li, J. Zhou, X. Huang, Z. Shao, T.

Norsk tittel: Effect of exercise intervention on depression in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis

Engelsk tittel: Effect of exercise intervention on depression in children and adolescents: a systematic review and network meta-analysis

Tidsskrift: Bmc Public Health

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)