Search for systematic reviews

Please contact us at insum@r-bup.no if you have any questions

Type of intervention

Topic

Intervention

Age group

Characteristics

Showing 1501–1520 of 1806 results

Year

First author

Norwegian title

English title

Journal

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Trask, E. V. Walsh, K. DiLillo, D.

Norsk tittel: Effekt av behandling på vanlige konsekvenser av misbruk av barn: en oppdatert metaanalyse

Engelsk tittel: Treatment effects for common outcomes of child sexual abuse: A current meta-analysis

Tidsskrift: Aggression and Violent Behavior

Treatment and Child Welfare Interventions

Trauma/ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

Sexual Abuse

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: De Hert, M. Dobbelaere, M. Sheridan, E. M. Cohen, D. Correll, C. U.

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Peters-Scheffer, N. Didden, R. Korzilius, H. Sturmey, P.

Norsk tittel: En metaanalyse av effekten av omfattende tidlige intervensjoner basert på atferdsanalyse, for barn med autismespekterlidelser

Engelsk tittel: A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with Autism Spectrum Disorders

Tidsskrift: Research in Autism Spectrum Disorders

Treatment and Child Welfare Interventions

Autism Spectrum Disorder

Cognition

Language

Psychoeducational Interventions

Habilitation/Rehabilitation

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Biddle, S. J. H. Asare, M.

Norsk tittel: Fysisk aktivitet og psykisk helse hos barn og unge: Oversikt over oversikter

Engelsk tittel: Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews

Tidsskrift: British Journal of Sports Medicine

Treatment and Child Welfare Interventions

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Cognition

Self-esteem

Physical Activity

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Overviews of Reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Kowalik, J. Weller, J. Venter, J. Drachman, D.

Norsk tittel: Kognitiv atferdsterapi i behandling av posttraumatisk stressyndrom hos barn: en oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Cognitive behavioral therapy for the treatment of pediatric posttraumatic stress disorder: a review and meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry

Treatment and Child Welfare Interventions

Trauma/ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Hazell, P. L. Kohn, M. R. Dickson, R. Walton, R. J. Granger, R. E. Wyk, G. W.

Norsk tittel: Forbedring i ADHD-kjernesymptomer med atomoksetin versus metylfenidat: en metaanalyse av direkte sammenlikninger

Engelsk tittel: Core ADHD symptom improvement with atomoxetine versus methylphenidate: a direct comparison meta-analysis

Tidsskrift: Journal of Attention Disorders

Treatment and Child Welfare Interventions

ADHD

Stimulants

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Riosa, P. B. McArthur, B. A. Preyde, M.

Norsk tittel: Effekt av psykososiale tiltak for barn og ungdom med komorbide problemer: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Effectiveness of psychosocial intervention for children and adolescents with comorbid problems: a systematic review

Tidsskrift: Child and Adolescent Mental Health

Treatment and Child Welfare Interventions

Behavioral Disorders

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

ADHD

Autism Spectrum Disorder

Comorbidity

Family Therapy

Parent Guidance / Therapy

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Psychodynamic/Interpersonal Therapy

Group Interventions

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Fraguas, D. Correll, C. U. Merchan-Naranjo, J. Rapado-Castro, M. Parellada, M. Moreno, C. Arango, C.

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Oliver, R. Reschly, D. Wehby, J.

Norsk tittel: Effekt av tiltak gitt av lærer for å håndtere elevers aggressive atferd: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: The Effects of Teachers Classroom Management Practices on Disruptive, or Aggressive Student Behavior: A Systematic Review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Early Intervention

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Antisocial Behaviors

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Campbell reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Foxcroft, D. R. Tsertsvadze, A.

Norsk tittel: Universelle skolebaserte tiltak for misbruk av alkohol blant unge

Engelsk tittel: Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in young people

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

Alcohol

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Bryant, J. Bonevski, B. Paul, C. McElduff, P. Attia, J.

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Wilson, S. J. Lipsey, M. Smith, E. T. Huang, C. H. Fry, K. T. S.

Norsk tittel: Tiltak for å forebygge skolefrafall: Effekt av tiltakene på fullført skoleløp og frafall blant barn og unge

Engelsk tittel: Dropout Prevention and Intervention Programs: Effects on School Completion and Dropout Among School-Aged Children and Youth: A Systematic Review

Tidsskrift: Campbell Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

School Refusal

Pregnancy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

School/Preschoolbased Interventions

Community-Based Interventions / Local Area

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Campbell reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Cheuk, D. K. Wong, V. Chen, W. X.

Norsk tittel: Akupunktur for autismespekterlidelse

Engelsk tittel: Acupuncture for autism spectrum disorders (ASD)

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Treatment and Child Welfare Interventions

Autism Spectrum Disorder

Accupuncture

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Maggin, D. M. Chafouleas, S. M. Goddard, K. M. Johnson, A. H.

Norsk tittel: Systematisk evaluering av belønningsøkonomi som verktøy i klasserommet for elever med utfordrende atferd

Engelsk tittel: A systematic evaluation of token economies as a classroom management tool for students with challenging behavior

Tidsskrift: Journal of School Psychology

Early Intervention

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Reinforcementbased Interventions

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Foxcroft, D. R. Tsertsvadze, A.

Norsk tittel: Universelle familiebaserte tiltak for å forebygge alkoholmisbruk blant barn og unge

Engelsk tittel: Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in young people

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Preventive- and Promotive Health Interventions

Alcohol

Parent Guidance / Therapy

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Barlow, J. Smailagic, N. Bennett, C. Huband, N. Jones, H. Coren, E.

Norsk tittel: individuelle og gruppebaserte foreldreveiledningsprogra,er for å bedre psykososilae utfall for tenåringsforeldre og barna deres

Engelsk tittel: Individual and group based parenting programmes for improving psychosocial outcomes for teenage parents and their children

Tidsskrift: Cochrane Database of Systematic Reviews

Early Intervention

Interaction

Pregnancy

Parent Guidance / Therapy

Group Interventions

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

Cochrane reviews

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Wakhisi, A. S. Allotey, P. Dhillon, N. Reidpath, D. D.

Norsk tittel: The effectiveness of social marketing in reduction of teenage pregnancies: A review of studies in developed countries

Engelsk tittel: The effectiveness of social marketing in reduction of teenage pregnancies: A review of studies in developed countries

Tidsskrift: Social Marketing Quarterly

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Pregnancy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

Media

Self-help

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Hetrick, S. E. Cox, G. R. Merry, S. N.

Norsk tittel: Behandlingsresistent depresjon hos unge: er tilleggsbehandling med kognitiv atferdsterapi nyttig?

Engelsk tittel: Treatment-resistant depression in adolescents: is the addition of cognitive behavioral therapy of benefit?

Tidsskrift: Psychology Research & Behavior Management

Treatment and Child Welfare Interventions

Depression and Depressed Mood

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Corcoran, J. Dattalo, P. Crowley, M. Brown, E. Grindle, L.

Norsk tittel: En systematisk oversikt over psykososiale tiltak for ungdom med selvmordstanker

Engelsk tittel: A systematic review of psychosocial interventions for suicidal adolescents

Tidsskrift: Children and Youth Services Review

Treatment and Child Welfare Interventions

Self-harm/Suicide

Family Therapy

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Network Interventions

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2011

Førsteforfatter: Kramer, D. N. Landolt, M. A.

Norsk tittel: Effekt og kjennetegn ved tidlig intervensjon for barn og unge som har opplevd enkelttraumer: Metaanalyse

Engelsk tittel: Characteristics and efficacy of early psychological interventions in children and adolescents after single trauma: A meta-analysis

Tidsskrift: European Journal of Psychotraumatology

Early Intervention

Trauma/ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Psychoeducational Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)