Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Authors
Rasmussen, L-M. P., Christiansen, Ø.
Year
2022
Journal
Ungsinn
Volume
Pages
BAKGRUNN: Skilsmissegrupper er et helsefremmende og forebyggende gruppebasert tiltak for barn og ungesom tilbys gjennom skolen, primært via helsesykepleier. Målet med tiltaket er å gi barn somopplever samlivsbrudd i familien en arena for å møte andre barn som har lignende erfaringer, åkunne snakke med andre enn foreldrene om hvordan det oppleves, og å bli bedre i stand til åhåndtere (den nye) hverdagen. Tiltaket ble utviklet tidlig på 2000-tallet av to helsesykepleiere, ogdrives i dag gjennom organisasjonen Voksne for Barn. METODE: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase,Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt iinternasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fratiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiskeeffektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket. RESULTATER: Resultatene i denne kunnskapsoppsummeringen består av en vurdering av tiltakets beskrivelse,foreliggende studier, og implementeringskvalitet. Skilsmissegrupper er godt beskrevet og bygger pået kjent teorigrunnlag. Videre bygger denne kunnskapsoppsummeringen på tre kvalitative studiersom har undersøkt både ungdommenes og utøvernes opplevelse med gruppene, samt enevalueringsrapport, men det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket hvilket gjør detvanskelig å si noe om effekten av tiltaket. KONKLUSJON: Skilsmissegrupper klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnet tiltak

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Early Intervention

Topic

Development and Life Coping Skills

Well-being

Intervention

The organization of interventions

School/Preschoolbased Interventions

Age group

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Ungsinn: Journal of Effective Interventions for Children and Adolescents

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka