ADHD-medisiner til å behandle sameksisterende ADHD og leseforstyrrelser: Systematisk oversikt

Using ADHD Medications to Treat Coexisting ADHD and Reading Disorders: A Systematic Review

Forfattere
Froehlich, T. E. Fogler, J. Barbaresi, W. J. Elsayed, N. A. Evans, S. W. Chan, E.
Årstall
2018
Tidsskrift
Clinical Pharmacology and Therapeutics
Volum
104
Sider
619-637
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), the most common pediatric neurobehavioral disorder, frequently presents with coexisting reading disorders (RDs). Despite this, it is unclear whether medication improves symptoms and function in children with comorbid ADHD and RD. We present a systematic review of studies investigating the effects of ADHD medications on ADHD symptoms, academic outcomes, and neuropsychological measures in this important group. Copyright © 2018 American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Tiltak

Medikamentell behandling

Stimulerende midler

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.