Universal, school-based transdiagnostic interventions to promote mental health and emotional wellbeing: a systematic review

Universal, school-based transdiagnostic interventions to promote mental health and emotional wellbeing: a systematic review

Forfattere
Wang, P. Wang, Z. Qiu, S.
Årstall
2024
Tidsskrift
Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health [Electronic Resource]
Volum
18
Sider
47
OBJECTIVE: This systematic review aims to evaluate the effectiveness of universal school-based transdiagnostic interventions in promoting the mental health of children and adolescents. It compares and discusses interventions targeting the prevention of mental disorders versus the promotion of mental health. Additionally, the roles of teachers and psychologists as intervention conductors are examined. METHODS: A comprehensive search of the Psycinfo, Pubmed, and Web of Science databases was conducted without any time restrictions to identify relevant literature on universal school-based transdiagnostic interventions promoting children and adolescents' mental health. RESULTS AND DISCUSSION: The findings reveal that universal school-based transdiagnostic promotion/prevention programs have a small to medium overall effect size. These interventions demonstrate a broad coverage of different aspects of children and adolescents' mental health. However, the relative effectiveness of teacher-led versus psychologist-led interventions remains unclear. Interventions focused on preventing mental disorders exhibit a higher effect size, albeit on a narrower range of mental health aspects for children and adolescents. SIGNIFICANCE: This study enhances our understanding of universal school-based transdiagnostic interventions and their impact on children and adolescents' mental health. Further research is needed to elucidate the comparative efficacy of teacher-led and psychologist-led interventions and to explore the specific dimensions of mental health targeted by these interventions.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Trivsel

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.