Trauma-informed care for children involved with the child welfare system: A meta-analysis

Trauma-informed care for children involved with the child welfare system: A meta-analysis

Forfattere
Zhang, S. Conner, A. Lim, Y. Lefmann, T.
Årstall
2021
Tidsskrift
Child Abuse & Neglect
Volum
122
Sider
105296
BACKGROUND: There has been a burgeoning development of trauma-informed care (TIC) interventions for children involved with the child welfare system. A quantitative synthesis of these interventions' effects on child wellbeing is warranted for the advancement of evidence-based practices. OBJECTIVES: We conducted a systematic review and meta-analysis to estimate TIC interventions' pooled effect on the wellbeing of children involved with the child welfare system, while examining factors that may moderate the effect. METHODS: The search and review yielded 15 eligible studies. We first estimated the interventions' pooled effect based on a compound child wellbeing indicator, and then on three specific child wellbeing indicators: posttraumatic stress disorder (PTSD) symptom reduction, behavioral problem reduction, and other psychological wellbeing improvement. We further conducted subgroup meta-analyses to evaluate factors that may moderate the effect. RESULTS: TIC interventions had a moderate effect as shown through the compound child wellbeing indicator (SMD = 0.47, 95% CI = [0.27, 0.67]) as well as the three specific indicators (SMD = 0.37 to 0.52, 95% CI = [0.02, 0.88]). Subgroup meta-analyses indicated that the intervention effects varied but generally remained at a moderate level across study and intervention characteristics. CONCLUSIONS: The findings suggest that TIC interventions for children involved with the child welfare system are promising, but the effect may vary by intervention strategies and other factors. Implications for practices and research are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Atferdsforstyrrelser

Angstproblematikk

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Foreldreferdigheter

Tilknytning

Omsorgssvikt

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Trivsel

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Barnevernsinstitusjon

Foster- og beredskapshjem

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.