The way we play in the sand: A meta-analytic investigation of sand therapy, its formats, and presenting problems

The way we play in the sand: A meta-analytic investigation of sand therapy, its formats, and presenting problems

Forfattere
Holliman, R. Foster, R. D.
Årstall
2023
Tidsskrift
Journal of Child and Adolescent Counseling
Volum
9
Sider
205-221
Sand therapy is a group of expressive arts interventions that is implemented with a variety of age groups that present to therapy with any number of chief complaints. In this study, we sought to establish an overall effect size for sand therapy, its efficacy with a variety of presenting problems, and the impact moderator variables may have had on effect size. For this meta-analysis, 36 studies were included, which yielded a Hedges' g of 1.165. Additionally, meta-analyses were conducted on several different presenting problems including anxiety (k = 7, g = 1.425), anger (k = 5, g = .760), depression (k = 7, g = 1.071), parent-child relationship issues (k = 5, g = 3.932), and self-esteem (k = 6, g = 1.588). The impact of moderator analyses was conducted which indicated that sand therapy was as effective in group formats (k = 11, g = 1.073) as it was in individual settings (k = 7, g = 1.285). Additionally, age groups were analyzed, which indicated that sand therapy had high effect sizes that were roughly the same for adults (k = 14, g = 1.414), adolescents (k = 8, g = 1.035), and children (k = 14, g = 1.112). We discuss clinical implications for the use of sand therapy and further research suggestions. (PsycInfo Database Record (c) 2023 APA, all rights reserved)

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Foreldreferdigheter

Samspill

Utvikling og livsmestring

Selvfølelse og selvtillit

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Leketerapi

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.