Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon med sped- og småbarn med funksjonshemninger: Systematisk oversikt

The Use of Augmentative and Alternative Communication Methods with Infants and Toddlers with Disabilities: A Research Review

Forfattere
Branson, D. Demchak, M.
Årstall
2009
Tidsskrift
Augmentative and Alternative Communication
Volum
25
Sider
274-286
This review sought to determine the evidence base of augmentative and alternative communication (AAC) use with infants and toddlers with disabilities. The review identified 12 studies, involving 190 participants aged 36 months or younger. The majority of the studies investigated unaided AAC methods (e. g., gestures or sign language), with 42% of the studies also including aided AAC methods. Although all studies reported improvement in child communication following AAC intervention, in-depth analyses of study methodology indicated that only 7 out of 12 provided conclusive evidence. Implications for early intervention AAC practice and suggestions for future research are proposed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.