Forebygging av angst hos barn og unge: Metaanalyse

The prevention of child and adolescent anxiety: a meta-analytic review

Forfattere
Fisak, B. J. Richard, D. Mann, A.
Årstall
2011
Tidsskrift
Prevention Science
Volum
12
Sider
255-68
The purpose of this study was to provide a comprehensive review of the effectiveness of child and adolescent anxiety prevention programs. Mean weighted effect sizes were calculated, and studies were encoded for potential moderator variables. A statistically significant effect size of .18 was obtained at post-intervention, which is consistent with effect sizes reported in reviews of depression, eating disorder, and substance abuse prevention programs. However, the effect sizes obtained at follow-up yielded mixed results. Significant moderators of program effectiveness were found including provider type (professional versus lay provider) and the use of the FRIENDS program. In contrast, program duration, participant age, gender, and program type (universal versus targeted) were not found to moderate program effectiveness. Clinical implications and directions for future research are discussed, including the need for more long-term follow-up, early prevention programs, and studies that systematically examine the impact of parent involvement on program effectiveness. Copyright © Society for Prevention Research 2011

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.