The impact of mental health and psychosocial support programmes on children and young people's mental health in the context of humanitarian emergencies in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis

The impact of mental health and psychosocial support programmes on children and young people's mental health in the context of humanitarian emergencies in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis

Forfattere
Bangpan, M. Felix, L. Soliman, F. D'Souza, P. Jieman, A. T. Dickson, K.
Årstall
2024
Tidsskrift
Cambridge Prisms-Global Mental Health
Volum
11
Sider
16
Humanitarian emergencies pose a significant global health challenge for children and young people's mental and psychological health. This systematic review investigates the effectiveness of mental health and psychosocial support (MHPSS) programmes delivered to children and young people affected by humanitarian emergencies in low- and middle-income countries (LMICs). Twelve electronic databases, key websites and citation checking were undertaken. Forty-three randomised controlled trials (RCTs) published in English between January 1980 and May 2023 were included in the review. Overall, the findings suggest that cognitive behavioural therapy may improve depression symptoms in children and young people affected by humanitarian emergencies. Narrative exposure therapy may reduce feelings of guilt. However, the impact of the other MHPSS modalities across outcomes is inconsistent. In some contexts, providing psychosocial programmes involving creative activities may increase the symptoms of depression in children and young people. These findings emphasise the need for the development of MHPSS programmes that can safely and effectively address the diverse needs of children and young people living in adversarial environments.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Stress

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Skoleprestasjoner

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.