The effects of social skills interventions for students with EBD and ASD: A single-case meta-analysis

The effects of social skills interventions for students with EBD and ASD: A single-case meta-analysis

Forfattere
Hutchins, Nancy S. Burke, Mack D. Bowman-Perrott, Lisa Tarlow, Kevin R. Hatton, Heather
Årstall
2020
Tidsskrift
Behavior Modification
Volum
44
Sider
773-794
Social skills interventions are critical for promoting social, emotional, and behavioral competence for students with or at risk of emotional and behavioral disorders (EBD) and autism spectrum disorders (ASD). This single-case meta-analysis examined the effects of social skills interventions (SSIs) for students with EBD and ASD. Effect sizes were calculated for 78 cases across 25 included studies using a nonparametric effect size, Baseline Corrected Tau. The overall weighted mean effect size of 0.54 suggested a moderate effect across the 25 studies. The overall weighted mean effects for studies reporting maintenance and generalization data were 0.68 and 0.37, respectively. Potential moderators examined (disability, intervention design, intervention delivery, methodological quality) were not significant. As such, they did not moderate the outcomes for participants. We conducted a post hoc analysis and hypothesized that between-study differences may be more meaningful than the similarities shared by participants in the same moderator groups. Implications are discussed on using SSIs to address the social, emotional, and behavioral challenges of students with or at risk of EBD and ASD. (PsycInfo Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved)

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.