The Effects of Physical Activity Interventions in Children with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Network Meta‑analysis

The Effects of Physical Activity Interventions in Children with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Network Meta-analysis

Forfattere
Li, Y. H. Feng, Y. Q. Zhong, J. G. Zou, Z. Lan, W. T. Shen, Y. Y. Gong, J. H. Zhao, B. X. Tong, C. Sit, C. H. P. Hou, X. H.
Årstall
2023
Tidsskrift
Review Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
Sider
15
We conducted a network meta-analysis to assess and rank the efficacy of different physical activities on motor function, social function, communication, and stereotyped behavior in children with autism spectrum disorder. PubMed, EBSCO, Cochrane Library, and Web of Science databases were searched through May 25, 2023. A total of 37 studies involving 1200 participants and 17 interventions were included in our study. Based on the ranking probabilities, Tai Chi Chuan and fundamental motor skill intervention were ranked as possibly the most effective intervention for motor function and communication, respectively. Kata techniques had the highest probability of being best for stereotyped behavior and social function. This review provides valuable information that physical activity can be a useful strategy in the management of autism spectrum disorder.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Motorikk

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.