Effekt av tidlig intervensjon på sosiale utfall målt hos barn med autismespekterlidelse: Metaanalyse

The Effects of Early Intervention on Social Communication Outcomes for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-analysis

Forfattere
Fuller, E. A. Kaiser, A. P.
Årstall
2019
Tidsskrift
Journal of Autism & Developmental Disorders
Volum
25
Sider
25
This meta-analysis examined the effects of early interventions on social communication outcomes for young children with autism spectrum disorder. A systematic review of the literature included 1442 children (mean age 3.55 years) across 29 studies. The overall effect size of intervention on social communication outcomes was significant (g = 0.36). The age of the participants was related to the treatment effect size on social communication outcomes, with maximum benefits occurring at age 3.81 years.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.