The effectiveness of social skills training (SST) for juvenile delinquents: a meta-analytical review

The effectiveness of social skills training (SST) for juvenile delinquents: a meta-analytical review

Forfattere
van der Stouwe, T. Gubbels, J. Castenmiller, Y. L. van der Zouwen, M. Asscher, J. J. Hoeve, M. van der Laan, P. H. Stams, Gjjm
Årstall
2020
Tidsskrift
Journal of Experimental Criminology
Volum
Sider
Objectives To examine the effectiveness of social skills training (SST) for juvenile offenders and for whom and under which conditions SSTs are the most effective. Methods Multilevel meta-analyses were conducted to examine the effectiveness of juvenile offender SST compared to no/placebo treatment and alternative treatment on offending, externalizing problems, social skills, and internalizing problems. Results Beneficial effects were only found for offending and social skills compared to no/placebo treatment. Compared to alternative treatment, small effects on only reoffending were found. Moderator analyses yielded larger effects on offending, with larger post-treatment effects on social skills. Effects on externalizing behavior were only reported in the USA, and effects on social skills were larger when the outcomes were reported through self-report. Conclusions SST may be a too generic treatment approach to reduce juvenile delinquency, because dynamic risk factors for juvenile offending are only partially targeted in SST.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Aldersgruppe

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.