The effectiveness of interventions for youth that activate the social network: a meta-analytic study

The effectiveness of interventions for youth that activate the social network: a meta-analytic study

Forfattere
Koper, N. van der Heijden, R. M. Donk, S. Kieu, T. Creemers, H. E. van Dam, L. Branje, S. Stams, Gjjm
Årstall
2024
Tidsskrift
Applied Developmental Science
Volum
Sider
25
This meta-analysis aimed to examine the effectiveness of interventions for youth that activate the social network for improving youth outcomes (e.g. psychological problems, child safety). A literature search yielded 37 studies with 35 independent samples (N = 712,269) of youth aged 0-26 years (M = 7.20), and 409 effect sizes. A three-level meta-analysis controlling for the dependency among effect sizes within studies showed no overall effect of interventions activating the social network (d = 0.11, p = .241). Yet, moderator analyses revealed positive effects for youth-initiated mentoring interventions (d = 0.46), youth deciding who to involve (d = 0.52), interventions that involve only one person (d = 0.56), European samples (d = 0.40), interventions targeting youth with mental health needs (d = 0.75), data retrieved through questionnaires (d = 0.10) and official records (d = 0.14), assessments completed by professionals (d = 0.34) or parents (d = 0.17), and outcomes that were corrected for pretest differences between conditions (d = 0.27). This meta-analysis demonstrates that social network activation matters for intervention effectiveness under specific conditions.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Organisering av tiltak

Nettverksbaserte tiltak

Aldersgruppe

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.