The Effectiveness of Individual Mental Health Interventions for Depressive, Anxiety and Conduct Disorder Symptoms in School Environment for Adolescents Aged 12-18-A Systematic Review

The Effectiveness of Individual Mental Health Interventions for Depressive, Anxiety and Conduct Disorder Symptoms in School Environment for Adolescents Aged 12-18-A Systematic Review

Forfattere
Karukivi, J. Herrala, O. Sateri, E. Tornivuori, A. Salantera, S. Aromaa, M. Kronstrom, K. Karukivi, M.
Årstall
2021
Tidsskrift
Frontiers in psychiatry Frontiers Research Foundation
Volum
12
Sider
779933
Background Mental health problems are a major health issue for children and adolescents around the world. The school environment allows adolescents to be reached comprehensively and on a low threshold, making it a potential environment for mental health interventions. The aim of this review was to describe interventions delivered by health-care workers in school environment for individual adolescents aged 12-18 with mental health problems and to assess the effectiveness of these interventions.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykososiale hjelpetiltak

Rådgiving/støttesamtaler

Aldersgruppe

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.