The effectiveness of home visiting programs for the prevention of child maltreatment recurrence at home: a systematic review and meta-analysis

The effectiveness of home visiting programs for the prevention of child maltreatment recurrence at home: a systematic review and meta-analysis

Forfattere
Han, K. Oh, S.
Årstall
2022
Tidsskrift
Child Health Nursing Research
Volum
28
Sider
41-50
PURPOSE: This systematic review aimed to investigate the effectiveness of home visiting programs targeting parents who have maltreated their children on the prevention of child maltreatment recurrence. METHODS: Major databases were searched (Ovid-Medline, PubMed, Cochrane Library, CINAHL, and RISS). The frequency of maltreatment was measured for the meta-analysis, which was conducted using Review Manager 5.2 software. The effect size was measured using odds ratios (ORs). RESULTS: Six studies were included in the analysis, none of which were conducted in South Korea. The meta-analysis demonstrated that the risk of child maltreatment recurrence significantly decreased after a home visiting program was implemented (OR=0.45, 95% confidence interval [CI]=0.29-0.68). Nurses were the most common intervention providers. CONCLUSION: Home visiting programs should be provided for families in which maltreatment has already occurred to prevent the recurrence of maltreatment and foster a home environment in which children can live safely. Since the rate of child maltreatment in Korea is increasing, further research is needed to develop and implement home visiting programs in which nurses play a major role in preventing the recurrence of child maltreatment.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Hjemmebaserte tjenester

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.