Effekt av å involvere foreldre i behandling av barn med angst: Metaanalyse

The effect of parent involvement in the treatment of anxiety disorders in children: a meta-analysis

Forfattere
Thulin, U. Svirsky, L. Serlachius, E. Andersson, G. Ost, L. G.
Årstall
2014
Tidsskrift
Cognitive Behaviour Therapy
Volum
43
Sider
185-200
Among clinicians, it is common practice to include parents in treatment, and it has been taken for granted that parents' involvement in their children's treatment is beneficial for therapy outcome, although research on this issue is far from clear. A meta-analysis was carried out in order to investigate whether parent involvement potentiates the outcome for children with anxiety disorders when treated with cognitive-behavior therapy. Sixteen studies, which directly compared parent-involved treatments with child-only treatments, were included in the meta-analysis. The results showed a small, nonsignificant effect size of - 0.10 in favor of the child-only treatments. There was no indication of publication bias in the analysis. Implications of the results are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.