Tiltak mot eksamensangst for barn og unge: systematisk oversikt over behandlingsstudier fra 2000 - 2010

Test Anxiety Interventions for Children and Adolescents: A Systematic Review of Treatment Studies from 2000-2010

Forfattere
von der Embse, N. Barterian, J. Segool, N.
Årstall
2013
Tidsskrift
Psychology in the Schools
Volum
50
Sider
57-71
High-stakes tests have played an increasingly important role in how student achievement and school effectiveness are measured. Test anxiety has risen with the use of tests in educational decision making. Students with high test anxiety perform poorly on tests when compared to students with low test anxiety. School psychologists can play an important role as experts both in tests and measurement and mental health in providing consultation and treatment for students with test anxiety. This article describes the results of a systematic literature review of the last 10 years of test-anxiety interventions. Results indicate that there are few studies that have examined test-anxiety interventions with elementary and secondary school students. However, techniques including biofeedback, behavior therapy, cognitive behavioral therapy, priming competency, and mixed approaches have demonstrated promising results. Suggestions are made for school psychologists for the delivery of evidenced-based test anxiety interventions.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Stress

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.