Effekt av tiltak for å redusere lovbrudd, aggresjon og mobbing: Systematisk oversikt

Systematic reviews of the effectiveness of developmental prevention programs in reducing delinquency, aggression, and bullying

Forfattere
Farrington, D. P. Gaffney, H. Losel, F. Ttofi, M. M.
Årstall
2016
Tidsskrift
Aggression and Violent Behavior.
Volum
16
Sider
The main aim of this article is to identify systematic reviews of the effects of developmental prevention programs. These programs are defined as community-based programs designed to prevent antisocial behavior, targeted on children and adolescents, and aiming to change individual, family, or school risk factors. Only evaluations that reported effects on the outcomes of delinquency, offending, violence, aggression, or bullying were included. In total, 50 systematic reviews were assessed: five general reviews, 11 reviews of individually focused interventions, nine reviews of family-based programs, and 25 reviews of school-based programs. It was possible to calculate effect sizes from 33 reviews. Every summary odds ratio effect size was greater than 1, indicating that all types of programs were effective. The effect size was statistically significant in all except four cases. The median effect size was 1.46, which corresponds (on some reasonable assumptions) to a decrease in aggression of about one quarter. This article makes recommendations about how to improve systematic reviews and concludes that more investment in developmental prevention is warranted. Copyright © 2016 Elsevier Ltd.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Minoriteter/marginalisering

Mobbing

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.