Systematisk oversikt over melatonin som behandling for barn med funksjonshemninger med sovevansker

Systematic review of melatonin treatment in children with neurodevelopmental disabilities and sleep impairment

Forfattere
Phillips, L. Appleton, R. E
Årstall
2004
Tidsskrift
Developmental Medicine and Child Neurology
Volum
46
Sider
771-5
Sleep disturbances in children with neurodevelopmental disabilities are common and frequently difficult to treat with conventional pharmacological and behavioural methods. Melatonin is a pineal hormone known to be important in the regulation of the circadian rhythm, including the sleep-wake cycle. This systematic review of available evidence from randomized clinical trials assesses whether melatonin plays a beneficial role in these children and, in particular, its effect on total sleep time, time to sleep onset (sleep latency), and number of awakenings. We also looked at a parental view of the effect. Randomized clinical trials were identified where oral melatonin was compared with a placebo in children with any type of neurodevelopmental disability and associated sleep disturbance. Only three studies, reporting a total of 35 children, fulfilled the criteria for inclusion. The two studies that reported time to sleep onset showed a significant decrease (p<0.05) in this specific outcome where melatonin was compared with a placebo. There was no significant effect of melatonin compared with a placebo on the other outcome measures of total sleep time, night-time awakenings, and parental opinions. Despite the extremely limited randomized clinical trial data, melatonin appears to remain a commonly prescribed drug for disturbed sleep in children with neurodevelopmental abnormalities.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Søvn (inkl. søvnforstyrrelser)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Alternativ behandling

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.