En systematisk oversikt over tidlige intensive atferdstiltak for barn med autismespekterlidelser

Systematic Review of Early Intensive Behavioral Interventions for Children With Autism

Forfattere
Howlin, P. Magiati, I. Charman, T.
Årstall
2009
Tidsskrift
Volum
114
Sider
23-41
Recent reviews highlight limitations in the evidence base for early interventions for children with autism. We conducted a systematic review of controlled studies of early intensive behavioral interventions (EIBI) for young children with autism. Eleven studies met inclusion criteria (including two randomized controlled trials). At group level, EIBI resulted in improved outcomes (primarily measured by IQ) compared to comparison groups. At an individual level, however, there was considerable variability in outcome, with some evidence that initial IQ (but not age) was related to progress. This review provides evidence for the effectiveness of EIBI for some, but not all, preschool children with autism.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.