Systematisk oversikt "AAC intervensjon" for ungdom og voksne med autismespekterlidelse

Systematic review of AAC intervention research for adolescents and adults with autism spectrum disorder

Forfattere
Holyfield, C. Drager, K. D. R. Kremkow, J. M. D. Light, J.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
33
Sider
201-212
Much of augmentative and alternative communication (AAC) research for individuals with autism spectrum disorder has focused on young children. Given that the lives, communication, strengths, and needs of adolescents and adults with autism spectrum disorder are quite different from those of young children, the purpose of the current study was to consolidate current AAC intervention research findings specific to these individuals. A systematic review was conducted to identify and evaluate relevant research. Results indicate that AAC intervention benefits adolescents and adults with autism spectrum disorder. However, more research is urgently needed. Future research focused on supporting communicative functions other than requesting (e.g., social closeness, information transfer) while participating in contexts important to the lives of adolescents and adults may be particularly valuable.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.