Systematic Review and Meta-analysis of Parent Group Interventions for Primary School Children Aged 4-12 Years with Externalizing and/or Internalizing Problems

Systematic Review and Meta-analysis of Parent Group Interventions for Primary School Children Aged 4-12 Years with Externalizing and/or Internalizing Problems

Forfattere
Buchanan-Pascall, S. Gray, K. M. Gordon, M. Melvin, G. A.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
11
Sider
11
This systematic review and meta-analysis evaluates the efficacy of parent training group interventions to treat child externalizing and/or internalizing problems. A search identified 21 randomized controlled trials of parent group interventions aimed at ameliorating child externalizing and/or internalizing problems in children aged 4-12 years. Random effects meta-analyses yielded significant pooled treatment effect size (g) estimates for child externalizing (g=-0.38) and internalizing problems (g=-0.18). Child anxiety symptoms or internalizing problems evident in children with externalizing behavior problems did not change significantly following intervention. Study quality was a statistically significant moderator of treatment response for child externalizing problems, however hours of planned parent group treatment and treatment recipient were not. Findings support the use of parent group interventions as an effective treatment for reducing externalizing problems in children aged 4-12 years. Whilst statistically significant, programs had a limited impact on internalizing symptoms, indicating a need for further investigation.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Fobier

ADHD

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.