Systematic Review and Meta-Analysis of Interventions to Improve Children's Social Information-Processing Skills

Systematic Review and Meta-Analysis of Interventions to Improve Children's Social Information-Processing Skills

Forfattere
Peng, J. Li, J. Y. Li, D. Y. Fang, Y. H. Zhang, C. Fraser, M. W. Guo, S. Y.
Årstall
2023
Tidsskrift
Research on Social Work Practice
Volum
Sider
28
Purpose: We undertook a systematic review and meta-analysis of intervention research studies focused on strengthening the social information-processing (SIP) skills of children. Methods: A systematic search and review process was employed to identify, screen, and summarize research on SIP-guided interventions. Results: The search recovered 183,184 citations published from 1997 to 2022. After screening, 42 articles were retained for a full-text review. Findings from the 15 studies using more rigorous designs [i.e., 8 individual-level randomized control trials (RCTs), 5 cluster-level RCTs, and 2 quasi-experimental studies with statistical controls for selectivity] suggest that SIP-focused interventions produced statistically significant treatment effects on cognitive skills, with mean effect sizes of 0.35 on encoding, 0.13 on hostile attribution bias, 0.13 on goal formulation, 0.16 on response decision, and-more behaviorally-0.37 on aggressive and disruptive comportment. Conclusions: SIP-focused interventions are effective. If widely implemented, they hold the potential to reduce aggressive behavior in childhood.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Minoriteter/marginalisering

Mobbing

Rus og spilling

Tobakk

Alkohol

Illegale rusmidler

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.