Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Forfattere
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Årstall
2020
Tidsskrift
Volum
Sider
Barn och unga i Sverige som växer upp i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) har kraftiga överrisker i en rad oönskade tillstånd som vuxna såsom hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga, fysiska och psykiska problem och kontakt med straffrättssystemet. SBU har gjort en systematisk översikt om huruvida stöd till unga som ska flytta från social dygnsvård kan underlätta deras övergång till ett självständigt liv. Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka om stöd till unga som flyttar från social dygnsvård har positiva effekter på deras framtida livssituation.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Barnevernsinstitusjon

Foster- og beredskapshjem

Aldersgruppe

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Egenskaper

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.