Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Authors
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Year
2020
Journal
Volume
Pages
Barn och unga i Sverige som växer upp i familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB) har kraftiga överrisker i en rad oönskade tillstånd som vuxna såsom hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga, fysiska och psykiska problem och kontakt med straffrättssystemet. SBU har gjort en systematisk översikt om huruvida stöd till unga som ska flytta från social dygnsvård kan underlätta deras övergång till ett självständigt liv. Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka om stöd till unga som flyttar från social dygnsvård har positiva effekter på deras framtida livssituation.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Intervention

Psychosocial Treatments

Residential Care

Fosterhomes and Emergency Placement Foster Care

Age group

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Characteristics

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka