Social story-tiltak for elever med autismespekterlidelse: Metaanalyse

Social Story interventions for students with autism spectrum disorders: a meta-analysis

Forfattere
Kokina, A. Kern, L.
Årstall
2010
Tidsskrift
Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
40
Sider
812-26
A meta-analysis of single-subject research was conducted, examining the use of Social Stories and the role of a comprehensive set of moderator variables (intervention and participant characteristics) on intervention outcomes. While Social Stories had low to questionable overall effectiveness, they were more effective when addressing inappropriate behaviors than when teaching social skills. Social Stories also seemed to be associated with improved outcomes when used in general education settings and with target children as their own intervention agents. The role of other variables of interest, such as participants' age, diagnosis, and skill development, the format of Social Stories, the length of the intervention, and the use of assessment (e.g., comprehension checks) also was explored.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.