Tiltak for å øke sosiale ferdigheter for individer med autisme: evaluering

Social Skills Interventions for Individuals with Autism: Evaluation for Evidence-Based Practices within a Best Evidence Synthesis Framework

Forfattere
Reichow, B. Volkmar. F. R.
Årstall
2010
Tidsskrift
Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
40
Sider
149-166
This paper presents a best evidence synthesis of interventions to increase social behavior for individuals with autism. Sixty-six studies published in peer-reviewed journals between 2001 and July 2008 with 513 participants were included. The results are presented by the age of the individual receiving intervention and by delivery agent of intervention. The findings suggest there is much empirical evidence supporting many different treatments for the social deficits of individuals with autism. Using the criteria of evidence-based practice proposed by Reichow et al. (Journal of Autism and Developmental Disorders, 38: 1311-1318, 2008), social skills groups and video modeling have accumulated the evidence necessary for the classifications of established EBP and promising EBP, respectively. Recommendations for practice and areas of future research are provided.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.